Byfjordparken tar form

Daglig leder i GMC-Eiendom, Lars Stangeland. FOTO: PER THIME
Del på Facebook

24o boliger fordelt på 11 bygg, 55.000 kvadratmeter til kontor- og næringslokaler og utsikt til byfjorden er noen av ingrediensene når GMC-Eiendom bygger i Kalhammarvigå.

Daglig leder i GMC-Eiendom, Lars Stangeland. FOTO: PER THIME
Daglig leder i GMC-Eiendom, Lars Stangeland. FOTO: PER THIME

–        Med denne beliggenheten ut mot byfjorden, har vi kommet bra i gang med prosjektet Byfjordparken. Allerede er godt over 30 leiligheter solgt og vi ser stadig en god interesse.

Det forteller Lars Stangeland i GMC-Eiendom til Tastavis. Med beliggenheten ut mot fjorden er han full av optimisme på det store prosjektet selskapet er i gang med.

–        Det er mye som skal bygges her i dette området, men vi er godt fornøyd med starten, sier han.

Illustrasjon: GMC-Eiendom
Illustrasjon: GMC-Eiendom

240 boenheter og 55.000 kvadratmeter med kontor- og næringslokaler er det som etter hvert skal komme på plass. Det er med andre ord et stort prosjekt GMC har startet på i Kalhammeren.

–        En av årsaken til at vi ser ut til å lykkes er at dette er sentrumsnært. Avstanden er ikke mer enn en gåtur unna, og i tillegg er det god dekning på offentlig kommunikasjon, sier han.

Kjøpere i alle aldre

Det var ordfører Christine Sagen Helgø som tok det første spadestikket for prosjektet, dette var i september i fjor. Siden den gang har man solgt unna leiligheter. I første del av prosjektet er det solgt 76 prosent av første byggetrinn.

–        Det er noe vi er godt fornøyd med. Vi ser at kjøpere er i alle aldersgrupper, både unge og eldre mennesker. Felles for mange av dem er at de mener det sentrumsnære er viktig, og så er det jo heller ikke et minus med utsikten mot innseilingen til Stavanger, fortsetter han.

Prosjketet inneholder også miljørettede tiltak. Blant annet har man mottatt støtte på 10,3 millioner kroner fra ENOVA. Dette er det største tilskuddet ENOVA har bidratt med i vår region.

–        Blant annet skal det bygges egen energisentral basert på pelletskjele til oppvarming og sjøvann til frikjøling. Energisentralen vil gi en fornybar energiandel på mellom 80 og 90%. Grønne tak på alle næringsbygg. Alle bygg bygges etter det såkalte lavenergikonseptet som innebærer bedre isolerte og tettere bygg . Det vil bli tilrettelagt for el-sykler og elbil. Byfjordparken vil på sikt bli koblet til Blå Promenade, som når alt står ferdig vil gå helt fra Badedammen til Byfjordparken, fortsetter han.

gm12

 Finansiering via Husbanken

Leilighetene som enten er solgt eller skal selges er godt planlagt, blant annet ut i fra hensyn om å utnytte beliggenheten. Leilighetene skal være åpne og luftige og ute er det enten balkong eller terrasse – med minst mulig innsyn.

–        I tillegg er det mulig å gjøre finansieringen via Husbanken, det vil si de boligene som tilfredsstiller kvalitetskravene til miljø og universell utforming og er under 90 kvadratmeter, sier han.

Nede på kaiene er det fortsatt en del industri igjen, men GMC har flyttet en del av næringsvirksomheten, blant annet til Mekjarvik. Foruten bolig skal det også være rom for næring.

–        Det skal bygges til sammen ni næringsbygg, hvor det allerede er gitt rammetillatelse for de to første. Også disse prosjektene har en miljøvennlig profil. GMC skal fortsatt være etablert her, men det gjøres også plass til andre interesserte aktører her ved kaikanten.

Innflytting i første del av næringsparken er satt til 2017.