Dømt til ti måneder i fengsel

Oslo. Norges Lover med en dommerklubbe oppå. Lovsamling og dommerklubbe.
Del på Facebook

En mann, født i 1980 er dømt til fengsel i ti måneder for grov vold og mishandling på en adresse på Tasta.

Oslo. Norges Lover med en dommerklubbe oppå. Lovsamling og dommerklubbe.
Illustrasjonsbilde

 

Episoden skjedde i desember i fjor. I dommen fra Stavanger tingrett går det frem at den nå domfelte skal ha slått, dyttet og sparket en kamerat. Noe av bakgrunnen skal ha vært uenighet om en strømregning, samt et depositum for en del av en strømregning.

Vedkommende som han utøvde vold mot, fikk flere kutt som måtte sys, flere brudd, skade på øyet og ble i tillegg arbeidsufør for en kortere periode. Da tiltalte møtte i retten erkjente han seg skyldig etter tiltalen. Under det kraftige basketaket mistet også fornærmede bevisstheten en kortere periode.

Det ble nytt betydelige mengder alkohol går det frem i papirene fra retten. Dommen ble altså fengsel i ti måneder, med fradrag av 125 dager i varetekt. I tillegg er vedkommende dømt til å betale oppreisning på kroner 40.000. Dommen er enstemmig.