Forbud mot bålbrenning

Illustrasjonsbilde.
Del på Facebook

Fra 15. april til 15. september er det generelt forbud mot å gjøre opp ild i skog og mark. Dette gjelder blant annet i hele Stavanger kommune.

Uforsiktig omgang med ild, som blant annet bålbrenning og grilling, er den hyppigste årsaken til skogbrann. Ni av ti skogbranner skyldes menneskelig aktivitet, men også gnister fra jernbane og kantslått langs vei fører til skogbranner. Den eneste naturlige kilde til skogbrann er lynnedslag.

Illustrasjonsbilde.
Illustrasjonsbilde.

Vår og sommer er det vanligvis mye tørrere i terrenget. Dette gjør at faren for skog- og gressbrann tiltar i denne perioden. Når det er bålforbud har man ikke lov til å gjøre opp ild i skog og mark, dette gjelder så vel bål som engangsgriller. Mange kommuner har lagt til rette steder med godkjente bålplasser, her kan man gjøre opp ild til tross for det generelle bålforbudet. En kan også brenne bråte på egen eiendom så lenge dette:

– utføres forsvarlig
– ikke er til sjenanse for naboer
– skjer før mørkets frembrudd
– man melder fra om dette til brannvesenet i forkant.

Det er Rogaland Brann- og redning som melder dette på sine hjemmesider.

Brann- og redningssjefen kan innføre totalforbud mot å gjøre opp ild utendørs ut i fra variasjoner i klima, vær og geografiske forhold utenom bålforbudet, samt når det er generelt bålforbud. Under slike forbud er det ikke lov til å gjøre opp ild utendørs, hverken på godkjente bålplasser eller bråtebrenning på egen eiendom. Alle innbyggere har en generell plikt til å vise aktsomhet for å unngå brann i følge forskrift om forebyggende plikter og tilsyn – den enkeltes plikt til å forebygge og begrense skadevirkningnene ved brann, eksplosjon og annen ulykke

Bråtebrennìng?
Mange benytter våren til å ta en opprydning i hagen. I den forbindelse er det mange som velger å brenne bråte av hageavfallet. Dette må meldes til brannvesenet. Ta samtidig hensyn til naboen med tanke på røyk og vurder risikoen for spredning før du tenner på. Brannvesenet har laget et par retningslinjer i forbindelse med bålbrenning. Melding om bråtebrenning gjøres via brannvesenets nettsider.

Forbud til tross – det er fortsatt ting du kan gjøre.

  • Grille i din egen hage med aktsomhet
  • Merk! Ved prekære hendelser kan brannvesenet legge ned forbud mot ALL ild, selv i folks hager. Dette vil bli formidlet i en pressemelding.