Butikk konkurs på Tasta Senter

Illustrasjonsbilde fra Tasta Senter.
Del på Facebook

Gave- og interiørbutikken Huset Hartvig AS har vært i Stavanger tingrett og meldt oppbud. Butikken hadde 1,7 millioner kroner i gjeld.

Illustrasjonsbilde fra Tasta Senter.
Illustrasjonsbilde fra Tasta Senter.

Det er Rogalands Avis som melder dette.

Saken om konkursen var oppe til behandling i Stavanger tingrett 18. januar. Anslått verdi på aktiva skal være rundt 700.000 kroner, skriver avisen.

Videre heter det;

Retten kom til at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller og videre til at betalingsvanskene ikke var av forbigående art.

Retten kom til at vilkårene var til stede for å ta oppbudsbegjæringen til følge.

Fredrik Bie er oppnevnt som bostyrer, og skiftesamling er berammet til 29. februar i år.