Håvard ny sokneprest

Håvard Eidhamar, til venstre, er vår ny sokneprest.
Del på Facebook

VIDEO: Håvard Eidhamar innsatt som ny sokneprest i Tasta menighet og sokneprosti i dag.

TASTA KIRKE (Tastavis.no):

Håvard Eidhamar (53) ble innsatt som vår nye sokneprest søndag. Prost Sigfred Sørensen sto for innsettelsen, med et hundretalls vitner i kirkerommet.

VIDEO UNDER: Nattverd; Jesu legeme og blod. Video: Bjørn Nibe / Tastavis.

[youtube id=»1H_uM0lhWDM» width=»620″ height=»360″] – Kjekt å ha gudstjeneste i Tasta kirke, jeg føler meg velkommen. Det blir fint å være prest her, sier Håvard til Tastavis.

Han har vært prest siden 2000, Håvard, de siste 14 årene på Randaberg. Han har det siste året vært mye på Mali i Vest- Afrika – Håvard har jobbet syv år som misjonær. På Mali ble han kjent med Moussa, som nå er kristen og har utdannelse. Moussa utfordret sine grenser, han er i dag en kristen bærebjelke i samfunnet sitt.

– Jeg liker spesielt godt å ha familiegudstjenester, med barn og et yrende liv i kirken; det skal vi ha med jevne mellomrom fremover, sier Håvard.

Gudstjenesten inneholdt fin korsang av prosjektkoret, glitrende orgelspill av kantor Ole Karsten Sundlisæter og en innholdsrik og god preken, som ble avsluttet med kollekt, nattverd og bønn. Eirik Nygård og Loyd Meling (sbnart 75 år) fra VBKs Superlag hjalp godt til under gudstjenesten.

Prekenen til Håvard handlet om det «himmelske arkiv»; en gedigen eske der alle Guds velsignelser er samlet, velsignelser alle som er åpne for det kan ta imot.
– Det er greit å be om velsignelse – utvid dine grenser, Gud er kjærligheten selv, Han vet vår fremtid, sa soknepresten blant annet i sin gode preken.

Et stort potensiale
Håvard ba for en løsning på situasjonen i Syria, for de mange ofrene etter jordskjelvene i Nepal og for ofre og etterlatte etter båttragedien i Kina. Han ba for biskop Erling J. Pettersen, for de syke, alle med sorg, arbeoidsledige og ensomme. Han ba for alle med lederansvar i Kirken, og han velsgnet Tasta menighet.

Under kirkekaffen etter den flotte gudstjenesten, fikk vi servert kaffe og nydelig hjembakst.

Soknepresten fikk overrakt blomster og velkomsthilsen av leder i menighetsrådet, Truls Hagland.

Prost Sigfred Sørensen overrakte romsdalingen Håvard et ikon; et bilde malt i bønn til Gud. Det er elleve prester i Ytre Stavanger prosti, i bispedømmet med ni prostier.

– Håvard Eidhamar er flink, han er også veldig flink med unger, det så vi i dag. Tasta menighet har et stort potensiale med det å fylle kirken hver søndag, sier Sigfred.

GAVE: Sokneprest Håvard Eidhamar får et ikon av prost Sigfred Sørensen. NIBE Foto.