Vi ser dere

Del på Facebook

Tastavis er med på å skape begeistring og samhold.

Leder mai 2015. Av redaktør Bjørn Nibe. 

Tastavis er en av fem bydelsaviser i Stavanger. Alle syv bydelene i byen, bortsett fra Madla og Eiganes/Våland har sine egne, godt likte og leste aviser.

Bydelsavisene har gjennom mange år vist seg å være bæredyktige, til tross for utfordringer med varierende interesse blant annonsørene. Tastavis er 21 år ung, og i stadig utvikling, faktisk er vi den eneste bydelsavisen med en oppegående nettutgave – til tross for byens minste avisredaksjon.

Tasta er den bydelen i Stavanger med det rikeste kulturlivet, flest skoler, to kirker, tre fotballklubber, to håndballklubber, andre idrettslag- og foreninger: Vi har speiderforeninger og  bydelshus, og et tastasenter i hjertet av Tasta der det skjer mye spennende i alle etasjer.

Vi ser dere alle, og har som visjon og vedtatt strategi og «kjøreregel» å på best mulig måte gi ut en avis – på papir og nett – som lar både små og store komme til orde.  Vi er en viktig bidragsyter til å skape begeistring og styrke samholdet i bydelen. Tastavis er et viktig bindeledd i en bydel som mer enn noen gang bør slå ring rundt sin egen, uavhengige avis, og vise det.

Tastavis er og skal være lokal; for oss er ingen arrangementer for små, og ingen er for «store». Vi prioriterer ingen klubber foran andre. Et fotballag for 4-5-åringer vier vi like stor interesse, respekt og spalteplass til, som et lag for fotballspillere som forlengst har spilt sin beste fotballkamp, enten det er i 3. eller 5. divisjon. Om vi ikke kommer på en kamp, er det ikke fordi dere ikke er viktige.

Vi er heldige som bor i et land i fred. Det bør vi minne oss selv om så ofte vi kan. Dagens unge (og eldre!) er flinke til å vise sin begeistring for nettopp det; Norge er et fritt og selvstendig land vi er uendelig glad i.

Når skolekorpsene våre, Vardenes og Tasta, spiller opp og øver til nasjonaldagen på en dag som denne, er vi mektig stolte. Av Norge, Stavanger og Tasta.

Ha en nydelig mai.