240.000 i tilskudd

Del på Facebook

Tasta bydelsutvalg ga 240.000 i tilskuddsmidler tirsdag kveld.

Etter en halvtimes debatt vedtok Tasta bydelsutvalg å gi til sammen 240.000 kroner i tilskudd til lag, foreninger og organisasjoner som hadde søkt innen fristen for vårtildelingen 1. februar.

Bydelsutvalgets leder, May-Brit Ekstrøm (H) fikk med alle i bydelsutvalget på at Tastavis fra nå ikke trenger å søke om årlige tilskuddsmidler, som praksis er i andre bydelsutvalg i Stavanger.

Ellers var det en replikkutveksling på størrelsen på tilskudd i forhold til størrelsen på idrettslag og klubber som søker om midler.

Bjarne Aspelund (Pp) ivret for at idrettslag på Indre Tasta burde få like mye i støtte som idrettslag på Ytre Tasta. Tormod Andreassen (V)  viste til at Vardeneset Ballklubb er vesentlig større i antall medlemmer enn Tasta IL, og derfor bør få mer i støtte.

Disse fikk tilskudd (beløp i kroner):

Lions Tasta: 10.000
Tasta IL: 17.000
Tasta Fritidssenter: 4.000
Tasta skolekorps: 20.000
Pensjonistkoret Sangbrødrene: 3.000
Vardeneset Ballklubb: 20.000
Tasta Turn: 17.000
Vardeneset menighet: 15.000
Tasta menighet: 10.000
IL Pol: 15.000
Vardenes skolekorps: 15.000
Tastavarden Håndballklubb: 15.000
Hinna Håndballklubb: 5.000
Skipper Worse Tasta: 4.000
Eiganes Tasta Friviligsentral: 10.000
Vardeneset Idrettsforening: 10.000
Tastavis: 52.000

Neste tildeling er til høsten. Søknadsfristen er 1. september. Søknadsskjema finner du på kommunens hjemmesider.

Bydelsutvalget hadde også oppe saken om plassering av bomstasjoner.
Bydelsutvalget støtter naboene som protesterer mot plasseringen av to bomstasjoner ved grensen til Tasta; i Randabergveien og Christian Bjellands gate.

– Dette er inngrep i den private eiendomsretten, sa Jan Terje Marcussen (Frp), som helst hadde sett at alle bomstasjoner ble fjernet.

Bydelsutvalget valgte to personer til styret i Eiganes Tasta Frivilligsentral: Vigdis Pettersen, styremedlem og Aravinth Sivanesan – valgkomité.