Selvbyggerboliger på Tastarustå:

Stavanger kommune har kjøpt tre felt på Tastarustå av Tastarustå Byutvikling AS. Ett av de tre feltene er felt B1, som nå sannsynligvis får 88 selvbyggerboliger i stedet for 49 som tidligere plan var.
Del på Facebook

Antall selvbyggerboliger øker sannsynligvis fra 49 til 88 boliger på felt B1 på Tastarustå.

Stavanger kommune har kjøpt tre felt på Tastarustå av Tastarustå Byutvikling AS. Ett av de tre feltene er felt B1, som nå sannsynligvis får 88 selvbyggerboliger i stedet for 49 som tidligere plan var. B1 er markert med rødt. Fotomontasje: Asplan Viak.

På Tastarustå skal tre felt bygges ut som selvbyggerfelt, der boligkjøperne deltar i byggingen av boligene. Byggeområdet på Tastarustå har Stavanger kommune kjøpt av Tastarustå Byutvikling AS. Ett av de tre feltene er felt B1.

For å få til en lavere kostnad og pris på selvbyggerboligene foreslås antall boliger økt fra 49 boliger til 88 boliger. Derfor fremmes det nå en ny detaljregulering.

TASTARUSTÅ SELVBYGGERFELT: B2, B1 og B7. Felt B2 er forlengst påbegynt. (Forrige plankart)

Planforslaget legger til rette for 88 nye boliger i rekkehus, samt etablering av ballfelt og kvartalslek. Parkeringsplasser (104) vil være i parkeringshus. Inne på selve boligområdet vil det være bilfritt.

Prisnivået på selvbyggerboligene skal ligge mellom kr 2 millioner og kr 3,3 millioner kroner. I prisen inngår tomteverdi på kr 800.000 inklusive merverdiavgift.

Det legges opp til at boligene skal kunne finansieres gjennom Husbanken. Dette medfører krav om at alle boligene må være tilgjengelige, samt at størrelsen maksimalt kan være 140 kvadratmeter bruttoareal.

– Hva med den økte trafikken?

Tasta bydelsutvalg tok saken til orientering 10. desember 2013. I det samme møtet fremmet Olav Frafjord (H) følgende oversendelsesforslag:

”Hvorledes er det i den planlagte utvidelse tatt hensyn til den økte trafikk økte boenheter vil medføre? Videre vil utvidelse medføre billigere boenheter, og i tilfelle kan beløpet konkretiseres?”

Svaret fra administrasjonen var at det ikke er planlagt tiltak på omkringliggende veinett.

Kommunaldirektør Gunn Jorunn Aasland anbefaler at kommunalstyret for byutvikling vedtar planen i sitt møte 5. mars.

Det er Asplan Viak AS som fremmer den nye reguleringsplanen, på vegne av Stavanger Eiendom.

Møtet i kommunalstyret for byutvikling (KBU) begynner klokken 16 torsdag, og er i Foredragssalen, i 2. etasje i Rådhuset, Øvre Kleivegt. 15.

Kilder: Stavanger kommune og Asplan Viak AS.