Politiåret 2014: Tasta bydel godt ut

Del på Facebook

Kriminalitetsstatistikken for 2014 viser at Tasta bydel er blant bydelene i Stavanger med lavest kriminalitet.

Antall anmeldte lovbrudd totalt var 439 på Tasta. Bare Hundvåg med 404 anmeldelser er foran Tasta i positiv forstand. Tasta har færrest anmeldelser i Stavanger på vold (36) og skadeverk (16). Til sammenligning ble det anmeldt 111 saker på vold på Storhaug, og 102 vinningsforbrytelser på Eiganes/Våland i fjor.

Antall vinningsforbrytelser i bydelen vår var 214. Verst ut: Eiganes/Våland med 872 anmeldte forhold.

Narkotikastatistikken toppes av Storhaug bydel med 480 forhold. I oversikten fra politiet er sentrum (som ikke er en bydel i Stavanger) tatt med. Der ble antall vinningsforbrytelser anmeldt 1.399 og antall voldssaker 221.

Krimstatistikken for Tastas del:
Narkotika: 105 anmeldelser, vinning 214, sykkeltyveri 56, vold 36, skadeverk 16, tyveri fra villa 9 og tyveri fra leilighet 3.

Oppklaringsprosenten for Rogaland Politidistrikt var 39,4 i 2014. I saker der mistenkte er under 18 år skal saksbehandlingstiden ikke overskride 42 dager. Det er fastsatt særskilt saksbehandlingsfrist på 90 dager for visse prioriterte voldsforbrytelser, det vil si saker som gjelder legemsbeskadigelse og legemsfornærmelse med skadefølge.

Krimstatistikken 2014 Tasta:
Narkotika: 105
Skadeverk: 16
Vinning: 214
Vold: 36
Sykkeltyveri: 56
Tyveri fra villa: 9
Tyveri fra leilighet: 3
=439 anmeldte saker totalt

Storhaug
Narkotika: 480
Skadeverk: 88
Vinning: 859
Vold: 111
Sykkeltyveri: 164
Tyveri fra villa: 19
Tyveri fra leilighet: 14
= 1621 anmeldte saker totalt

Eiganes/Våland
Narkotika: 374
Skadeverk: 102
Vinning: 872
Vold: 96
Sykkeltyveri: 273
Tyveri fra villa: 16
Tyveri fra leilighet: 11
= 1744 anmeldte saker totalt

Sentrum
Narkotika: 281
Skadeverk: 38
Vinning: 1399
Vold: 221
Sykkeltyveri: 154
Tyveri fra villa: 1
Tyveri fra leilighet: 3
= 2097 anmeldte saker totalt

Madla
Narkotika: 115
Skadeverk: 73
Vinning: 447
Vold: 51
Sykkeltyveri: 109
Tyveri fra villa: 8
Tyveri fra leilighet: 4
= 807 anmeldte saker totalt

Hillevåg

Narkotika: 199
Skadeverk: 94
Vinning: 902
Vold: 85
Sykkeltyveri: 231
Tyveri fra villa: 13
Tyveri fra leilighet: 15
=1539 anmeldte saker totalt

Hinna
Narkotika: 134
Skadeverk: 42
Vinning: 614
Vold: 63
Sykkeltyveri: 133
Tyveri fra villa: 15
Tyveri fra leilighet: 2
=1003 anmeldte saker totalt

Hundvåg
Narkotika: 78
Skadeverk: 43
Vinning: 196
Vold: 47
Sykkeltyveri: 21
Tyveri fra villa: 15
Tyveri fra leilighet: 4
=404 anmeldte saker totalt