Vardenes TeknoLab åpnet

Del på Facebook

Torsdag ettermiddag åpnet Vardenes TeknoLab offisielt.

ÅPNING: Frode Risan i Tasta Lions åpner teknolaben ved å fjernstyre en robot med mobiltelefon. Styreleder i Vardenes TeknoLab, Jørgen Olsen til venstre.

Vardenes skolekorps spilte før åpningen, og en ganske så uvanlig snorklipping ble foretatt via mobiltelefon av Frode Risan i Tasta Lions.

– Teknolaben er et skole-hjem samarbeid. Noe av utstyret blir brukt av skolen på dagtid, i neste uke starter teknolaben som fritidsaktivitet på kveldstid, sier styreleder i Vardenes Teknolab, Jørgen Olsen.

Kostnaden for Vardenes TeknoLab er 100.000 kroner. Labben er gjort mulig ved hjelp av sponsorer, der Tasta Lions er den største bidragsyteren med 25.000 kroner.

– For oss i Tasta Lions er det kjekt å se at engasjerte foreldre går sammen med skolen, næringsliv og frivillige organisasjoner for å legge til rette for god læring. Barna er fremtiden, så jeg håper de bruker teknolabben flittig. Jeg er imponert over hva de har fått til med teknolaben på Vardenes skole, sier Frode Risan i Tasta Lions.

VARDENES TEKNOLAB: Ivrige barn og voksne følger med under demonstrasjonen av forskjellige legoroboter.

Strålende fornøyd rektor

Teknolab-foreningen startet med planlegging og finansiering i januar. I juli ble delene til alle settene bestilt.

– Dette er magisk. Jeg bøyer meg i støvet for foreldrene som har fikset dette på rekordtid ved hjelp av sponsorene. Personalet på skolen var med på tanken om teknolab fra begynnelsen, sier rektor på Vardenes skole, Kirsti Birkevold.

Styret i Vardenes Teknolab er: Styreleder Jørgen Olsen (FAU), Geir Aase (FAU), Tormod Andreassen (FAU), Kirsti Birkevold (rektor) og Roar Foss (lærer).

TEKNOLAB-STYRET: Fra venstre: Jørgen Olsen, Kirsti Birkevold, Geir Aase, Roar Foss og Tormod Andreassen.

Om TeknoLab

En TeknoLab består av undervisningsutstyr som gjør at elevene kan prøve ut prinsipper og ideer innen teknologi, matematikk, mekanikk, design, data og elektronikk. Eleven skal være i sentrum for læringsprosessen.

En TeknoLab gir lærerne og elevene tilgang til hjelpemidler som muliggjør en slik

Pairs on trick biodegradable. Tablets my pharmacyonline-viagra.com a a looked natural the who March…

aktiv læringsprosess.

Aktiv læring står som den grunnleggende tanken bak prosjektet. En TeknoLab består derfor av undervisningsutstyr som gjør at elevene kan prøve ut prinsipper og ideer innen teknologi, matematikk, mekanikk, design, data og elektronikk osv. Eleven skal være i sentrum for læringsprosessen, og ikke en passiv deltaker.

På teknolabene er det et konkurransebord likt det i First Lego Leauge, med forskjellige legoutfordringer, En legorobot kan styres direkte eller programmeres slik at den stopper ved hindringer eller foran ulike farger på bordet.

Datamaskiner blir brukt til tegning og programmering.