– Bli bøssebærer 19. oktober!

Del på Facebook

Pengene fra TV-aksjonen skal gi en million mennesker varig tilgang til rent vann.

800 millioner mennesker lever uten tilgang på rent vann, og hvert år dør 3,4 millioner mennesker av en vannrelatert sykdom. 1,5 millioner av disse er barn.

– Det griper meg at så mange dør fordi de ikke har tilgang på rent vann. Kvinner og barn går timevis med vannkanner på hodet, i stedet for å gå på jobb og skole. Vi som ser på rent vann som en selvfølge, bør kunne trø til og hjelpe de som ikke har det, sier Vigdis Pettersen (KrF) i bydelsutvalget, som leder innsamlingen på Indre Tasta fra Tastaveden skole 19. oktober.

Vigdis Pettersen (KrF) leder innsamlingen på Indre Tasta.

Pengene fra TV-aksjonen gjennom Kirkens Nødhjelp skal gå til å bore brønner, rehabilitere gamle brønner, installere og reparere håndpumper, installere anlegg for oppsamling av regnvann, anlegge rørledningsnett og drive hygieneundervisning. Landene dette skal utføres i, er Sudan, Sør-Sudan, Etiopia, Somalia, Tanzania, Afghanistan, Pakistan og Haiti.

200 kroner på bøssen sikrer varig tilgang på rent vann til ett menneske.

Registrering

På Ytre og Indre Tasta og Austre Åmøy er det nærmere 100 ruter som skal dekkes, og det er behov for tilsvarende mange bøssebærere, gjerne flere. Aksjonen blir ledet av bydelsutvalget som vil registrere og dele ut kart og bøsser til bøssebærerne.

– Det er fint hvis de som bor i borettslag kan være behjelpelige med å låse inn bøssebærere. Husk å ha kontanter når bøssebærerne kommer, sier Vigdis.

På Ytre Tasta er innsamlingsbasen bydelshuset. Der er Turid Haaland Wiersholm (FrP) leder for aksjonen.

– Jeg håper at alle som gjorde en kjempeinnsats i fjor melder seg som bøssebærere i år også, sier Turid.

Turid Haaland Wiersholm (FrP) leder innsamlingen på Ytre Tasta.

Jobben som bøssebærer tar et par timer, innsatsen vil bidra til å redde mange liv. Hvis vi skal bli best blant bydelene i Stavanger, må folk gi så det monner.

Det er to måter å registrere seg på: ring 02025, da blir du registrert manuelt, eller gå inn på nettadressen blimed.no. Du kan også sende en sms til enten Vigdis eller Turid.

Innsamlingsaksjonen starter 19. oktober klokken 16.00. Bøssebærerne møter senest 15.30.

– Vi ønsker alle bøssebærerne velkommen, og kan friste med hjemmelaget lapskaus fra Gabbas etter søndagsturen, sier Vigdis og Turid.