Tastahallen: publikumsbading utsettes igjen

Del på Facebook

Mengden legionellabakterier i anlegget har økt i det siste.

Tasta svømmehall er fremdeles stengt for publikumsbading grunnet legionella. Foto: Bjørn Nibe.

Stavanger kommune venter med å gjenåpne Tastahallen for publikumsbading. Grunnen er innkjøringsproblemer med det nye anlegget som skal fjerne legionellabakterier med klordioksid. Anlegget ble installert på forsommeren.

Tilførselen av klordioksid har ikke vært god nok og prøver har vist at mengden legionellabakterier i anlegget har økt i det siste.

Det melder kommunen på sine hjemmesider.

– Leverandøren er satt til å fikse feilen nå. Så går det litt tid med nye prøver og analyser, sier leder for drifts- og energiseksjonen i Stavanger eiendom, Espen Svendsen. Resultatet av prøvene vil avgjøre når hallen kan åpne. Håpet er at det kun er snakk om få uker.

Det er helsesjefen i Stavanger som avgjør når dusjanlegg skal åpnes igjen etter legionellautbrudd.

Tastahallen åpnet 2. september 2013 etter to års rehabilitering. Få dager etter ble det påvist legionella i dusjanlegget. Svømmehallen har vært stengt for publikumsbading siden da. Nærliggende skoler har svømming i hallen, det samme har svømmeklubber. Dusjingen foregår i dusjbrakker med plass til 50 personer som er satt opp utenfor hallen.

Omfattende rehabilitering

Tasta svømmehall har fått rehabilitert begge bassengene, konkurransebassenget på 25 meter og et ti meter langt varmebasseng, spesialtilpasset for bevegelseshemmede, med nye fliser. Startblokkene er nye. Dusjer, ganger og korridorer er rustet opp. Vannbehandlingsanlegg og samtlige ventilasjonsanlegg er skiftet ut, sammen med alt elektrisk utstyr. Ny himling og ny belysning er det også. I idrettshallen er det lagt nytt sportsgulv med ny oppmerking. Taket på hallen er også skiftet ut, siden det kollapset midt i prosjektperioden.

Dusjanlegget i Tastahallen kan ikke åpnes før om noen uker. Foto: Bjørn Nibe.

Dusjer stengt i Barnehagen Tasta

Dusjene i Barnehagen Tasta er også stengt etter funn av legionellabakterier, skriver kommunen på sine hjemmesider. Funnet ble gjort i forbindelse med rutinemessig prøvetaking. Dusjene holdes stengt som en forholdsregel inntil det er klarlagt hvilken bakterietype det er snakk om. Prøvene er sendt SUS for endelig typebestemmelse og ytterligere tiltak vil bli iverksatt i forhold til det.

Legionella smitter gjennom vanndamp og ikke mennesker imellom. Det er ikke farlig å drikke vann av springen selv om det er legionellabakterier i vannet.