Møte i bydelsutvalget:

Del på Facebook

Skatepark, eldreboliger, skjøtsel og Austre Åmøy fikk opp temperaturen. 

Tasta bydelsutvalg hadde møte tirsdag kveld. Foto: Bjørn Nibe.

Pål Kloster fra kommuneplanavdelingen i Stavanger kommune orienterte bydelsutvalget og tilhørerne på kveldens møte i bydelsutvalget om kommuneplanen 2014-2029 som er ute til høring og offentlig ettersyn.

Planforslaget utgjør en revisjon av gjeldende Kommuneplan for Stavanger 2010-2025

– Kommuneplanen innebærer at vi skal bygge mye tettere, men trehusbebyggelsen skal bestå. Det vil bli en større, eldre og mer mangfoldig befolkning i Stavanger i perioden, noe som utfordrer kommunen på innholdstjenester, organisasjon, byutvikling og transport.

– Er det satt av tomter på Tasta til nye, offentlige bygg, som eldresenter, ville Bjarne Aspelund (Pp) ha svar på.

– Nei, det er ikke, svarte Kloster.

Kommuneplanen legger opp til 1250 nye boliger i året, og flere større boliger. Høyhus kan være aktuelle på Tastarustå.

– Det er ikke tatt hensyn til eventuelle kommunesammenslåinger i kommuneplanen, sa Jan Terje Marcussen (Frp) på møtet.

Han fikk støtte av leder i bydelsutvalget, May-Britt Ekstrøm (H):

– En storkommune kommer, da kan det være greit å ta det med i vurderingen, sa Ekstrøm.

Bydelsutvalgslederen hevet stemmen og var tydelig engasjert da hun snakket om Austre Åmøy.

– Det må bli utbygging på Austre Åmøy, Nordbø-feltet må bli bebygd, vi kan ikke ha ytterligere forsinkelser på utbygging, sa Ekstrøm, og fikk full støtte fra resten av utvalget.

Du kan si din mening om kommuneplanen. Høringsfristen er 6. oktober.

Prioriteringer

Tasta bydelsutvalg ønsker disse tiltakene prioritert i arbeidsprogrammet 2015 til park og vei, Stavanger kommune:

*Området Dusavik-Fyret-Skogstøstraen, gangvei og skjøtsel.

*Skateparken: bydelsutvalget forutsetter at tidsplanen for igangsetting med bygging og ferdigstillelse holdes eller forseres.

*Kollektivfelt på Tastarustå.

*Tasta bydelsutvalg ber om at det ses på muligheter for ny idrettshall i Tasta bydel.

Neste møte i bydelsutvalget er 14. oktober. Møtested er Byhaugkafeen.

Tv-aksjonene arrangeres 19. oktober, med to baser på Tasta: Bydelshuset og Tastaveden skole. Turid Haaland Wiersholm og Vigdis Pettersen er ansvarlige for henholdsvis Ytre og Indre Tasta under innsamlingsaksjonen.

Ellers minner bydelsutvalget om at fristen for å sende inn forslag på ”Årets tastabu” er 1. november.

Statens vegvesen informerte

Samtidig med møtet i bydelsutvalget var det informasjonsmøte om reguleringsplanen ”E39 Smiene-Harestad” (fra krysset med Eskelandsveien og E39 nordover mot Harestad) på bydelshuset, en strekning på vel fire kilometer som skal utvides til fire felt. Der kommer det også sykkelvei med fortau.

Der ble det orientert om planprosjektet, arkeologiske undersøkelser, grunnerverv, framdrift og planprosess.

Representanter frå Statens vegvesen, Randaberg kommune og Stavanger kommune var med på møtet.

Innspill og synspunkter til reguleringsplanen kan sendes Statens vegvesen innen 15. oktober.

Saken oppdateres.