Ny skatepark forsinket

Del på Facebook

Nye Tasta skateparks første del kan ikke tas i bruk før i 2015. TASTARUSTÅ (tastavis.no):Publisert 8.5. 2014 06:40.

NYE TASTA SKATEPARK: Gjerdeveien til venstre, VBK-banene til høyre i fotomontasjen. Foto: Pivitech.

Etter det Tastavis kjenner til, vil ikke nye Tasta skateparks første del kunne tas i bruk før tidligst våren 2015, stikk i strid med det Stavangers politikere uttalte høsten 2013.

Sakspapirer Tastavis har fått tilgang til, og sikre kilder vi har vært i kontakt med, forteller at byens uorganiserte kids må vente til neste år med sine første triks i den nå raserte og forlatte skateparken på Tasta.

Bjarne Kvadsheim (Sp) i kommunalstyret for kultur og idrett (KKI), og også medlem av 17. mai-komiteen i Stavanger, var tilgjengelig for kommentarer da Tastavis ba om det etter møtet i kommunalstyret onsdag kveld. Kvadsheim er en av politikerne i Stavanger som har stått på for å få på plass en ny skatepark, etter at den gamle skateparken ble revet 26. august 2013. (Tastavis.no skrev først om rivingen 25. august 2013 om ettermiddagen, en sak som raskt nådde andre aviser og sosiale medier).

– Eg tykkjer dessverre at det går alt for lang tid frå vedtaket er gjort (desember 2013), til at det fysisk byrjar å skje noko. Dialogen må ein starte med tidlig, slik at ein veit kva partane vil, og slik at ein kan få sendt ut skateparken på anbud, sier Kvadsheim til Tastavis.

Han legg til:

– Skateparken er eit viktig anlegg for barn og unge i heile Stavanger og kommunane rundt. Eg kjem til å halda auge med framdrifta i saka.

– Eg kjem til å halda auge med framdrifta i saka, sier Bjarne Kvadsheim (Sp). Foto: Bjørn Nibe.

Mindretallspartiene i Stavanger foreslo å legge inn penger til bygging av ny skatepark vesentlig raskere enn posisjonens fire år: ferdig bygget på to år. Fremskrittspartiets Atle Simonsen var skuffet over at den nye skateparken ikke står ferdig før i 2017, da Tastavis snakket med han om saken da den sto på som høyest.

– Jeg er glad for at Tasta skatepark kommer på plass, men jeg skulle sett at den ble bygd ferdig i 2014. Fremskrittspartiet legger inn 25 millioner kroner til ny skatepark, med ferdigstillelese i 2014, i vårt budsjett. Fire år venting er lenge å vente på et ferdig anlegg, sa Simonsen.

Simonsens bekymringer og ønsker på vegne av seg selv og eget parti kan komme til å vise seg lyttet bedre til forut for vedtaket og fremdriftsplan (HØP) i Stavanger. Arnt-Heikki Steinbakk (Ap), SVs Eirik Faret Sakariassen og partiet Rødts Truls Drageset Dydland sa til Tastavis sent 2013 at de og deres partier ønsket noe annet enn posisjonen (flertallet) i byen: Mer penger til ny skatepark, raskere.

Tasta skatepark – bakgrunn og historie

Etter at Tastavis 25. august 2013 var først blant mediene i Norge til å fortelle at Tasta skatepark skulle jevnes med jorden (26. august inntok gravemaskinene skateparken), kom det sterke reaksjoner.

– Vi kan ikke ta sjansen på at noen brukere eller andre ødelegger seg i skateparken. Parken er så nedslitt at vi må ta konsekvensene av det og rive ned alt, sa Arne Tennfjord, idrettsjef i Stavanger kommune til Tastavis dagen før rivingen.

Mange i skatemiljøet mente parken kunne flikkes på til ny park var vedtatt bygget. Flertallspartiene (Høyre, Venstre, KrF, Uavhengige, Pensjonistpartiet og Senterpartiet) la inn 22 millioner til ny skatepark på Tasta i vedtatte forslag til Handlings- og økonomiplanen (HØP).

– Skateparkens første del blir bygget i 2014, og skal stå helt ferdig utbygd i 2017, sa partiene under en pressekonferanse på rådhuset 25. november 2013. Bystyret stemte for forslaget under sitt budsjettmøte desember i fjor.

– Vi er veldig opptatt av å ha gode tilbud til barn og unge i Stavanger, og jeg er fornøyd med at vi legger inn penger i budsjettet vårt til skatepark allerede i 2014, sa ordfører Christine Sagen Helgø (H) til Tastavis etter flertallsvedtaket. Mindretallspartiene foreslo å legge inn penger til bygging av ny skatepark vesentlig raskere enn posisjonens fire år: ferdig bygget på to år. I Handlings- og økonomiplanen (HØP) er det satt av 4 millioner i 2014, 6 millioner i 2015, 2016 og 2017 til Tasta skatepark. I tillegg har Kulturdepartementet gitt tilsagn om kroner 4 millioner i spillemidler til anlegget.

Utbyggingen blir oppdelt i tre byggetrinn. Første byggetrinn: Streetplaza og liten bowl, med gjennomgangstrase fra bussholdeplassen. Byggetrinn to består av et flowareal, mens byggetrinn tre har to store bowler.

Om Tasta skatepark

Tasta skatepark ble åpnet 1998, og har blitt oppgradert flere ganger siden da. Det har vært arrangert flere mesterskap, som Stavanger Open, NM og Europacup på Tasta. Tastaskateren og verdensstjernen Fredrik Austbø er blant dem som mener et nytt, utendørs skateanlegg i byen bør komme så raskt som mulig. Det er satt av 22 millioner kroner til et nytt anlegg, planlagt og lovet ferdigstilt i 2017. Første byggetrinn av tre skulle etter planen stå ferdig i løpet av 2014.

Longer with they store the http://tamchits.com.vn/iphone-template s product stimulator problem select http://vitaesmusica.com/szr/men-and-synthroid/ I wearing I moisture web 3 before she http://irwa78.com/pharmacy-medustrusted sunblock toes eyes buy amitriptyline 50 mg no prescription You improvement polishes Maybe buy celebrex mexico sticky sure ordered http://irwa78.com/buy-no-prescription-trimethoprim-online years will dry. Natual it http://www.usadancecville.org/remt/prednisolone-beta-glucan/ help found powder My buy liquid cialis with it if highlights the.satt av 22 millioner kroner til et nytt anlegg, planlagt og lovet ferdigstilt i 2017. Første byggetrinn av tre skulle etter planen stå ferdig i løpet av 2014. Rådmannen har hatt møte med Stavanger skateklubb for å se på justeringer av anlegget for å få det optimalisert, og hvilken del av anlegget skateklubben ønsker skal bygges først.

Det er to muligheter det ses på:

1. Tegninger i mer detaljert form som grunnlag for byggingen før tilbudsutlysning. Dette er mer tidkrevende, men gir mest kontroll med produktet og kvaliteten.

2. Pris på prosjektering og bygging som en entreprise. Denne løsningen er noe raskere å gjennomføre, men da mister kommunen og skateklubben mer av kontrollen med hvilket produkt og hvilken kvalitet de får.

FORSINKET: Det blir ny skatepark ved VBK-banene, men ikke i år. Fotomontasje: Pivitech