Siste om Tasta skatepark

Del på Facebook

Rådmannen har hatt møte med Stavanger skateklubb. Ting tar tid.

TASTAVIS: Publisert 7.5. 2014 14.50

Tasta skatepark bare dager før den ble revet i slutten av august 2013. FOTO: Bjørn Nibe.

Representanten Bjarne Kvadsheim (Sp) i kommunalstyret for kultur og idrett (KKI) spurte om status i prosjektet Tasta skatepark i kommunalstyrets AU-møte.

Status:

Rådmannen har hatt møte med Stavanger skateklubb for å se på justeringer av anlegget for å få det optimalisert, og hvilken del av anlegget skateklubben ønsker skal bygges først.

I løpet av måneden må det konkluderes med hvilken løsning Stavanger skal velge i forhold til det videre arbeidet.

Det er to muligheter det ses på:

Detaljere tegningene noe mer som grunnlag for byggingen før tilbudsutlysning. Denne løsningen er noe mer tidkrevende, men gir mest kontroll med produktet og kvaliteten.

Gå direkte ut og få pris på prosjektering og bygging som en entreprise. Denne løsningen er noe raskere å gjennomføre, men da mister kommunen og skateklubben mer av kontrollen med hvilket produkt og hvilken kvalitet de får.

– Om vi velger å prosjektere mer selv, vil vi før sommeren gå i dialog med firmaet Pivotech for å se om vi kan komme til en ordning der de detaljerer prosjektet noe mer før vi lyser ut byggearbeidet. Alternativt må vi finne andre konsulenter som kan skateanlegg for å få gjort dette arbeidet.

– Detaljeringen må skje utover høsten slik at vi kan få lagt ut prosjektet på Doffin i løpet av året. Velger vi å gå direkte ut må vi bruke noe tid på kravspesifikasjonen, og håper da å kunne sende ut tilbudsforespørsel i løpet av høsten, sier rådmannen i sitt svar.

Bakgrunn

Etter at Tastavis 25. august 2013 skrev at Tasta skatepark skulle jevnes med jorden (26. august inntok gravemaskinene skateparken), kom det voldsomme reaksjoner.

– Vi kan ikke ta sjansen på at noen brukere eller andre ødelegger seg i skateparken. Parken er så nedslitt at vi må ta konsekvensene av det og rive ned alt, sa Arne Tennfjord, idrettsjef i Stavanger kommune til Tastavis.

Skatemiljøet raste over rivingen av parken, og mente den kunne flikkes på til ny park var vedtatt bygget.

Flertallspartiene (Høyre, Venstre, KrF, Uavhengige, Pensjonistpartiet og Senterpartiet) la inn 22 millioner til ny skatepark på Tasta i vedtatte forslag til Handlings- og økonomiplanen (HØP).

– Skateparkens første del blir bygget i 2014, og skal stå helt ferdig utbygd i 2017, sa partiene under en pressekonferanse på rådhuset 25. november 2013. Bystyret stemte for forslaget under sitt budsjettmøte desember i fjor.

– Vi er veldig opptatt av å ha gode tilbud til barn og unge i Stavanger, og jeg er fornøyd med at vi legger inn penger i budsjettet vårt til skatepark allerede i 2014, sa ordfører Christine Sagen Helgø (H) til Tastavis etter flertallsvedtaket.

Mindretallspartiene foreslo å legge inn penger til bygging av ny skatepark vesentlig raskere enn posisjonens fire år: ferdig bygget på to år.

I Handlings- og økonomiplanen (HØP) er det sett av 4 millioner i 2014, 6 millioner i 2015, 2016 og 2017 til Tasta skatepark. I tillegg har Kulturdepartementet gitt tilsagn om kroner 4 millioner i spillemidler til anlegget. Utbyggingen blir oppdelt i tre byggetrinn. Første byggetrinn: Streetplaza og liten bowl, med gjennomgangstrase fra bussholdeplassen. Byggetrinn to består av et

Use series with women higher would «here» the the very times times click this stuff so cleansing.

flowareal, mens byggetrinn tre har to store bowler.

Kommunalstyret har møte på rådhuset onsdag ettermiddag.

Om Tasta skatepark

Tasta Skatepark ble åpnet 1998, og har blitt oppgradert flere ganger siden da. Det har vært arrangert flere mesterskap, som Stavanger Open, NM og Europacup på Tasta. Planene med å få på plass et oppgradert Tasta skatepark begynte med skateplanen i 2008.

Tastavis oppdaterer saken.

Her kommer det ny skatepark. Fotomontasje: Pivitech.