– Skjerp deg litt!

Del på Facebook

Geir Hopland står bak relanseringen av ”Bilist 2000”. 

TASTA FØRST UT: Geir Hopland er i førersetet for Bilist 2000. Foto: Bjørn Nibe.

Hopland ønsker å spille på lag med hele bydelen i en holdningsskapende kampanje som skal føre til økt trafikksikkerhet. Tasta er valgt ut som første sted i Norge for relanseringen. Her er det lettere å unngå bråstopp.

– Jeg har lyst til å gjøre noe for bydelen med tanke på et bedre trafikkmiljø, men jeg klarer ikke å gjøre det alene. Tasta bydelsutvalg og andre i bydelen håper jeg kan komme med innspill og gi sin tilslutning til kampanjen. Klarer vi å skjerpe oss litt i trafikken, klarer vi å redusere ulykkene, og samtidig få et bedre miljø, sier Hopland.

– Ta kontakt

Hopland drar til Stortinget for å få starthjelp til kampanjen, og han ser fremover i treårsperspektiv. Mange er utsatt for skader og ulykker på vei til og fra jobb og i fritid. Bilist 2000 er opptatt av belønning i stedet for forelegg, bøter og prikker. Ved å feste Bilist 2000 sin hjertelogo i bilens bakvindu viser du at du tar ansvar i trafikken. Det koster deg en hundrelapp.

Bilist 2000 har fire hovedpunkter:

Alltid bilbelte. Blinklys så ofte som mulig, og både inn og ut av rundkjøringer. Respekt for fornuftige fartsgrenser. En synlig logo.

Geir Hopland orienterte Tasta bydelsutvalg om Bilisit 2000. Foto: Bjørn Nibe.

Geir Hopland orienterte bydelsutvalget om kampanjen sist uke, og skal i møter med andre sentrale aktører i bydelen de kommende dager og uker.

– Det er bare å ta kontakt med meg angående Bilist 2000. Jeg har satt av tirsdager til jobben, så bare ring (90565368), på dagtid eller kveldstid, sier Hopland.