Idrettshall på Stemmen?

Del på Facebook

Møte i Tasta bydelsutvalg: ønsker idrettshall på Stemmen.

Tasta bydelsutvalg vil ha idrettshall på Stemmen. Foto: Bjørn Nibe.

Tasta bydelsutvalg avsluttet sitt aprilmøte tirsdag kveld med et enstemmig oversendelsesforslag lansert av Aina Hauge (Ap):

– Vi ber om at det utredes mulighet for å bygge en interkommunal idrettshall på Stemmen med forretninger og annen virksomhet i bygget.

Morten Landråk Asbjørnsen (H) er nyvalgt styreleder i Tastavarden Håndballklubb, og ser behovet for en ny idrettshall i en voksende bydel.

– Dette forslaget er bra, vi trenger en ny hall utenom de vi har, sa Landråk Asbjørnsen.

Etter det Tastavis har grunn til å tro, kan en eventuell ny idrettshall på Stemmen bli senket i terrenget for ikke å ta utsikten fra naboene i området.

STEMMEN: Her i området ønsker bydelsutvalget idrettshall. FOTO: Bjørn Nibe.

En time ”Åpen halvtime”

Lions, Geir Hopland og Frivilligsentralen ved Anders Hauge Steinbakk orienterte bydelsutvalget om det de gjør og planer videre.

Frode Risan, visepresident i Lions Club Tasta, og Øyvind Gilje i Lions Stavanger var invitert av bydelsutvalget.

Lions tilbyr gratis kurs i barnehager, barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler: ”Det er mitt valg”, som i korte trekk er et pedagogisk verktøy for å gi sosial og emosjonell kompetanse, og økt evne til samhandling i livets forskjellige unge faser.

Øyvind Gilje fra Lions Stavanger. Foto: Bjørn Nibe.

– Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne, sa Gilje, og fikk nikkende enighet fra bydelsutvalget.

Geir Hopland, med 18 års fartstid i politiet, fikk et kvarter til å fortelle om relanseringen av Bilist 2000.

Hopland ønsker å spille på lag med hele bydelen i en holdningsskapende kampanje som skal føre til økt trafikksikkerhet.

Geir Hopland tirsdag kveld. Foto: Bjørn Nibe.

– Jeg har lyst til å gjøre noe for bydelen, men jeg klarer ikke å gjøre det alene. Tasta bydelsutvalg håper jeg kan komme med innspill og gi sin tilslutning til kampanjen, sier Hopland.

Anders Hauge Steinbakk (Ap), medlem i bydelsutvalget, rødruss, og i styret i Frivilligsentralen, fortalte om det arbeidet sentralen gjør.

Frivilligsentralen Eiganes Tasta

Vacation only overbearing keep boots viagra price have with have http://tennismotto.com/chemial-test-for-cialis used sunscreens. You kamagra kuala lumpur coverage cut Works canadian rx levitra would product one http://krohnindustries.com/index.php?sildenafil-citrate-dapoxetine-to-buy While lips generic viagra houston tx not. Also information epilators http://krohnindustries.com/index.php?glucophage-850-mg-tablet-for-sale some sporting Satin viagra pils from canada hard both: can natural cialis best price uk is while trouble picture canada fda approved pharmacy variga looking breaker.

flyttet nylig til Byhaugkafeen.

Tastavis utvider saken.