KMU griper inn

Del på Facebook

Saken om gang- og sykkelvei på Austre Åmøy sendes tilbake til administrasjonen.

(Rådhuset, Stavanger) TASTAVIS.NO. Pubisert 11.3. 2014 kl. 17.17.

KMU TILBAKESENDER SAKEN: Kommunalstyret sier klart fra til administrasjonen at et nei til gang- og sykkelvei ikke holder. Foto. Bjørn Nibe.

Gang- og sykkelveien prioriteres som trafikksikkerhetstiltak.

Saken sendes tilbake til administrasjonen, og KMU skal ha befaring på Austre Åmøy før neste møte.

– Jeg er kjempeskuffet, de samme ungene kommer til å gå langs den farlige og smale veien også etter at skolen er nedlagt. Åmøyveien er en fylkesvei. Jeg innstiller på at saken sendes i retur til administrasjonen, sa leder i kommunalstyret for miljø og utbygging (KMU), Egil Olsen, H.

Leif Arne Moi Nilsen, Fremskrittspartiet, var ikke nådig i sin kritikk av administrasjonen og fylkeskommunen i sitt innlegg:

– Vi har ikke ivaretatt interessene til innbyggerne på Austre Åmøy. Det går på sikkerheten og kommunens og politikernes troverdighet løs, denne saken. 80 millioner kroner til tursti på Gausel er greit, men ikke noen meter gang- og sykkelvei på Austre Åmøy, tordnet Moi Nilsen.

Torfinn Ingeborgrud (Miljøpartiet De Grønne) foreslo at KMU tar en befaring på Austre Åmøy i forkant av kommunalstyrets neste møte.

Egil Olsen og Torfinn Ingeborgrud sine forslag ble enstemmig vedtatt av KMU.

Det var Tastavis som først omtalte saken 5. mars, en nyhet som skapte harme i kommentarfeltet på Tastavis.no, etter at fylkeskommunen ved samferdelssjefen sa nei til nevnte gang- og sykkelvei.

Administrasjonen i Stavanger kommune innstilte på nei til trafikksikring på Austre Åmøy. Den samme administrasjonen må nå se på saken på nytt, noe som høstet applaus blant de seks tilhørerne fra Austre Åmøy under KMU-møtet.

Terje Valen, leder i Austre Åmøy vel er tilfreds med vendingen i saken, men spør hvor lang tid det eventuelt går før det skjer noe positivt på øya.

Nå skal etterhvert saken ut på høring og opp til ny politisk behandling. Det kan ta opptil syv måneder.

AUSTRE ÅMØY: Denne perlen er i Tasta bydel, i Stavanger kommune.