Glødende barnehageglede

Del på Facebook

Ny avis: Barnehagen Tasta besøkte Stavanger Katedralskole avdeling Bjergsted torsdag.

STOLTE AVISBARN: Barnehagen Tasta er en av fem bidragsytere til Norges ferskeste avis; ”Barnas Hverdagsliv». Bak fra venstre: Emmay, Andreas, Tor Vetle, Mayran, Oddvar og Henrik. Foran fra venstre: Zakirfahran, Vemund, Sara, Jesper og Oliver. Foto: Bjørn Nibe.

Barna tar mangelen på barnehagelærere veldig alvorlig, og tar derfor rekrutteringen i egne hender.

Tastavis.no. Publisert 6. mars 2014 klokken 17.15.

Med seg til Bjergsted hadde de 12 barna i Barnehagen Tasta Norges nyeste avis – ”Barnas Hverdagsliv, Nr.1 – Årgang 1” – som er satt sammen av bidrag fra barnehager fra hele landet, og som skal vise potensielle nye barnehagelærere hva mangfoldet i den norske barnehagehverdagen egentlig er.

Barnehagen Tasta har som en av fem barnehager i landet bidratt med materiale til denne avisen.

En av elevene som lot seg imponere er Vilde Abrahamsen (19), 2.klassing på Stavanger Katedralskole avdeling Bjergsted.

– Fantastisk fint besøk, avisen er fin og ungene er herlige. Jeg skal utdanne meg til førskolelærer; min mor er førskolelærer og jeg vil jobbe for at andre barn skal ha det like kjekt i barnehagen som jeg hadde det. Dessuten er jobbmulighetene meget gode, det er også en drivkraft, sier Vilde til Tastavis.

VILDE OG MAYRAN: Vilde Abrahamsen skal utdanne seg til førskolelærer. Mayran Hussein er glad for det. Foto: Bjørn Nibe.

Vilde fikk avisen Mayran Hussein (5) hadde tegnet forsiden på; av regnbuen.

– Kjekt å besøke skolen, de var greie, sier Mayran.

INTERESSERTE ELEVER: De smilte og var interesserte, elevene på Stavanger Katedralskole avdeling Bjergsted. Foto: Bjørn Nibe.

Rådgiver Torunn Bjørnevik og rektor Turid Myhra strålte etter å ha møtt barn og ansatte ved Barnehagen Tasta. De er imponert over avisen og barnehagens iver.

– Det er flere elever hos oss som er i tenkeboksen i forhold til videre utdanning og valg av yrke, sier Bjørnevik.

SKOLELEDELSE: Rådgiver Torunn Bjørnevik (til venstre) og rektor Turid Myhra får se førstesiden Emma Tengesdal Nygård har laget. Foto: Bjørn Nibe.

Anita Olufsen gløder

– Norge mangler i dag 4000 barnehagelærere. I Rogaland mangler 583 barnehagelærere,
I Stavanger mangler det rundt 100 barnehagelærere. Barnehagen Tasta mangler ingen, noe som er nokså unikt. Men barna i barnehagen tar ansvar på vegne av alle barna, og jakter på fremtidens barnehagelærere. De ansatte gjør en formidabel jobb, sier prosjektleder i GLØD Rogaland, Anita Olufsen.

PROSJEKTLEDER: Anita Olufsen til venstre er prosjektleder for GLØD i Rogaland. Foto: Bjørn Nibe.

Kunnskapsdepartementets prosjekt GLØD har som overordnet målsetting å styrke de barnehageansattes kompetanse, heve status for arbeid i barnehagen og å øke rekrutteringen av barnehagelærere.

GLØD-prosjektet har utformet en helhetlig kompetansestrategi for barnehagene som ble lagt fram 15. august 2013.

9575 dyktige ansatte har jobb i Rogalands barnehager. Av disse er 2500 utdannete barnehagelærere.

Snittlønnen er 422.000 kroner.

Barnehagebarnas egen avis

Norske barn har laget en avis som forteller sannheten om livet i barnehagen – sett fra barnas ståsted. Hensikten med avisen er å vise alt det spennende og lærerike som skjer i norske barnehager, og på den måten forhåpentligvis knuse myten om at barnehagen bare er ” lek” og barnepass. Avisen er satt sammen av bidrag fra barnehager over hele Norge, det eneste som er blankt er forsiden – for her skal hvert eneste barnehagebarn få lov til å lage sin egen vri.

ME TRENGE DEG: Emma, Mayran og Sara, Barnehagen Tasta, vil at du skal utdanne deg til barnehagelærer. Foto: Bjørn Nibe.

Om barnehagelærerkampanjen (Verdens fineste stilling ledig):

Norske barnehager har i dag et betydelig underskudd på kvalifisert arbeidskraft. Da Kunnskapsdepartementet startet kampanjen i 2012 manglet Norge 4000 barnehagelærere. I tillegg hadde søkertallene til barnehagelærerutdanningen vært fallende de siste årene. Derfor lanserte Kunnskapsdepartementet kampanjen «Verdens fineste stilling ledig».

Hovedhensikten med kampanjen er å rekruttere flere kompetente søkere til barnehagelærerutdanningen og å øke status for arbeid i barnehage.

De er nå i gang for det tredje året med kampanje, og i år ønsker de i større grad enn tidligere å bruke barnehagene og barnehagebarna aktivt for å formidle hvilken fantastisk jobb barnehagelærerne gjør. De ønsker å vise hvor viktig barnehagen og barnehagelærerens kompetanse er for læring og utvikling hos barna, løfte fram den læringen som skjer gjennom lek og synliggjøre barnehagen som læringsarena.

På facebooksiden GLØD Rogaland kan du se litt mer om arbeidet de driver med i Rogaland:

https://www.facebook.com/glodrogaland

Utdanningsdirektoratet vil følge opp implementering av strategien, og Tastavis oppdaterer saken.