Austre Åmøy-nei

Del på Facebook

Planlegging og bygging av gang- og sykkelvei langs Åmøyveien stoppet.

Siden Stavanger kommune må dekke alle utgifter for planlegging og bygging av ny gang- og sykkelvei langs Åmøyveien, er det kommunaldirektørens syn at det ikke er tilrådelig å fortsette planlegging og bygging av ny gang- og sykkelveien.

Dette er begrunnet med at Åmøyveien ikke har høy nok prioritet ut fra faglige kriterier som trafikkbelastning og trafikksikkerhet, særlig etter at barneskolen på Austre Åmøy legges ned etter dette skoleåret.

Fylkeskommunen vil ikke prioritere gang- og sykkelvei, og kommunen ville stått igjen med hele regningen, estimert til mellom 20 og 30 millioner kroner.

– Vi må få til en gang- og sykkelvei på Austre Åmøy, slik jeg ser det er det ikke behov for å flytte bedehuset, veien kan legges på andre siden av bedehuset. Mye mulig at saken sendes tilbake til administrasjonen, sier leder i Kommunalstyret for miljø og utbygging (KMU), Egil Olsen (H) til Tastavis.

NEI TIL GANG- OG SYKKELVEI: Langs Åmøyveien var det planlagt trafikksikringstiltak. Planen er nå stoppet. I bakgrunnen: bedehuset på Austre Åmøy. Foto: Bjørn Nibe.

Bakgrunn

Bystyret har bevilget 5 millioner kroner til bygging av gang- og sykkelvei langs Åmøyveien i spleiselag med fylkeskommunen. Åmøyveien er fylkesvei, men gang- og sykkelveien ville fått status som kommunal vei.

Både berørte beboere og politikere har gjennom flere år etterlyst trafikksikringstiltak i form av gang- og sykkelvei på Austre Åmøy. Bystyret bevilget 5 millioner kroner til kommunens del av et slikt tiltak over budsjettet 2013.

Saken skal opp i KMU 11. mars.