Inngrepene fortsetter

Del på Facebook

Statens vegvesen rydder plass til trafikkmaskin E39 og Eiganestunnelen gjennom Tasta.

Det er fem år til Eiganestunnelen og ny E39 gjennom Stavanger og Tasta er ferdig. I dag ble det skrevet nok et kapittel i den meget omdiskuterte veisaken.

Opprinnelig ble dette huset (bildet under) flyttet fra gamle Stavanger på slutten av 1800-tallet, og besluttet vernet i en kulturminneplan fra 1991. Familien Berg sto som eier av hus og tomt, men har måttet flytte på grunn av den kommende, nye 4-felts motorveien og ny tunnel.

PÅ FORELØPIG NY PLASS: Her skal huset på 35 tonn som familien Berg eide, og som Henning Stokke har ordnet flytting av, stå foreløpig.

Henning Stokke, som fikk frist siste til 3. mars av Statens vegvesen til å flytte familien Bergs hus i Myrveien på Tasta, har etter det Tastavis mener å vite brukt mer enn 100.000 kroner av egne midler på flytteoperasjonen av huset. Stokke ville bevare huset. En av kranene til Nordic Crane betalte han 1700 kroner i timen for, pluss lønn til åtte arbeidere, og mye annet.

Selv er en travel og opptatt Stokke i Oslo ut uken.

Huset skal, hvis Stokke får lov, flyttes til en annen eiendom i det praktfulle kulturlandskapet på Tasta senere i år.

Dette er et område som brukes flittig av nabolaget til ulike fritids- og mosjonsaktiviteter, deriblant til å lufte hunder.

I dag gikk lokalpolitiker Arnt-H. Steinbakk, en av naboene til huset, tur med hunden sin, Bambus.

Steinbakk setter stor pris på at Henning Stokke har mot og initiativ til å ta vare på gamle kulturminner før de går til grunne.

Bambus og lokalpolitiker Arnt-H Steinbakk, som er en av naboene som setter stor pris på at Henning Stokke har mot og initiativ til å ta vare på gamle kulturminner før de går til grunne.

– Heldigvis har vi personer i Stavanger som er opptatte av vår kulturhistorie slik at slike perler kan bevares for ettertiden, og Henning Stokke fortjener en stor takk for sitt viktige engasjement, sier Steinbakk, og legger til:

– Vi kan ikke bygge en moderne by uten å ta vare på – og ta tilstrekkelig hensyn til – vår fortid og historie. Uten den blir vi historieløse og kulturelt utarmet.

– Hvorfor ikke lang tunnel?

Tastavis snakket med flere fortvilte tastabuer i dag. De sier til oss at politikere i byen nok ikke ante konsekvensene da de vedtok kort tunnel på Tasta.

NY E39 og Eiganestunnel: Det grønne til høyre, og hus, kommer til å forsvinne om kort tid, til fordel for ny firefelts vei og tunnel på Tasta.

Bydelen får omfattende inngrep rett ved Stokkavatnet, og får store store støy- og støvplager i en årelang anleggsperiode, og i mange år etterpå.

– Hvorfor kunne det ikke blitt bygget lang tunnel, under hele Tasta, var det en som spurte.

– Du trenger ikke hjelm på hodet for å forstå at dette er galskap, sa en annen.

Tasta skole får for eksempel ingen støyskjerming, slik mange har en oppfatning av. Vegvesenets kulvert på 370 meter slutter et godt stykke før skolen.

Tastavis følger saken intenst.