Verdig punktum

Del på Facebook

Biskop Erling Johan Pettersen avsluttet sin visitas med festgudstjeneste, nattverd og foredrag i Tasta kirke søndag.

Biskopen i Stavanger, Erling Johan Pettersen har denne uken hatt bispevisitas på Tasta, med et variert og hektisk program for ham og alle de mange involverte. Det er 14 år siden sist vår bydel har hatt visitas av biskopen i byen.

NATTVERD: Biskop Erling Johan Pettersen (til venstre) og prost Sigfred Sørensen under nattverden i Tasta kirkes festgudstjeneste søndag. Foto: Bjørn Nibe.

– Jeg har denne uken møtt en raus menighet. En menighet der de ansatte er rause mot hverandre, og der menighetsråd og frivillige strekker seg langt fordi man vil hverandre vel.

– Jeg har møtt en menighet som ønsker å ha et troverdig nærvær i en bydel som er i sterk vekst. Etter gode møtepunkter med Tasta sykehjem, bydelsutvalgets politikere og senterledelsen på Tasta Senter, kan jeg bekrefte at menigheten oppleves som en viktig byggestein og positiv miljøfaktor i det hurtigvoksende tastasamfunnet, sier biskop Pettersen.

– En fest å ha biskopen på besøk

Søndagens festgudstjeneste i Tasta kirke inneholdt både sang, preken, bønn, drama og nattverd. Prosjektkoret sang nydelig, og kantor Ole Karsten Sundlisæter spilte mektig fint på orgelet. Reidar Garthus spilte sopransaksofon sammen med Sundlisæter på vakkert vis.

Sokneprest Svein Magne Lura kan med god samvittighet ha beina på bordet i kveld, etter en hektisk og variert uke med bispevisitas.

– Det er en fest å ha biskopen på besøk, samtidig så kjenner vi at vi lærer ting underveis. Biskopen er en kjekk person vi gleder oss over å ha her, sier Lura.

Biskopen holdt et interessant foredrag etter festgudstjenesten, der han blant annet snakket om menighetens tilstedeværelse i lokalmiljøet; i skolen, der biskopen har erfart at rektorer, lærere og barnehageansatte står sammen når det gjelder betydningen av at barn og unge får kjennskap til – og trygghet i forhold til – den kristne kulturarven.

VISITASFOREDRAG: Biskop Erling Pettersen holdt et interessant foredrag i kirkestuen søndag ettermiddag. Foto. Bjørn Nibe.

– Den norske kirke skal være en kirke for alle, og vi ønsker et inkluderende kirkeliv der alle skal ha mulighet til å delta og høre til i menighetens fellesskap. Her er det positivt å registrere det gode samarbeidet med VBK Superlag, og med Myrveien bofellesskap, sa biskopen blant annet i sitt foredrag.

Kateket (trosopplærer) Ingrid Øxnevad Hellang synes det har vært en veldig inspirerende uke sammen med biskopen.

– Biskop Erling Pettersen er veldig varm, nær og tilstede, og han har en egen gave til å se mennesker. Når han er blant mennesker, så merker vi at han ser de og tar de på alvor. Samtidig gir han oss innspill og tilbakemeldinger som gjør at vi blir inspirert og har lyst til å lære mer, yte mer og gå videre, sier Øxnevad Hellang.

Hilde Berling Sivertsen har hatt en veldig kjekk og lærerik uke.

– Biskopen er god til å møte oss, se oss og inspirere oss. Jeg kjenner at jeg gleder meg til å fortsette arbeidet, sier Sivertsen. 

HJERTELIG: Biskop Erling sammen med Loyd fra VBK Superlag og Morten fra Bispedømmekontoret. Biskopen fikk et bilde av Tasta kirke i gave fra tasta menighet. Foto: Bjørn Nibe.