Ny byattraksjon?

Del på Facebook

Tasta sykehjem mangler noen kroner for å spikre ”Energihagen” til 2,5 millioner.

Frivillige, familie, venner og tastaentusiaster arrangerer loppemarked i mars, med verdifulle kunstverk og annen gjenbruksglede, for å få inn nødvendige midler til byens nye attraksjon:

Energihagen utenfor Tasta sykehjem. En hage du neppe har sett maken til. 

Odd Arne Walvik, Sølvi Svangtun og Ingrid Fonstad i arrangementskomiteen for loppemarkedet til støtte for hagen, gløder som vanlig av entusiasme når de forteller.

LOPPER FOR ENERGIHAGE: Odd Arne Walvik, Sølvi Svangtun og Ingrid Fonstad i arrangementskomiteen for loppemarkedet til inntekt for energihagen. Foto: Bjørn Nibe.

– Energihagen kommer til å bli så bra, vi arrangerer loppemarkedet for å få inn en del av de ekstra kronene som trengs.

Odd Arne Walvik gir bort et par av sine egne kunstverk i sin samling for den gode saken.

Daglig leder på Tasta sykehjem, Per Andreassen håper og tror at hagen vil stå ferdig i løpet av sommeren.

– Vi har snart finansiert hele hagen, det gjenstår nå i underkant av 500.000 av 2,5 millioner kroner. I løpet av våren er arbeidene i gang, hvis alt går som det skal, sier Andreassen.

LEDER: Per Andreassen, daglig leder på sykehjemmet. Bak ham: Der kommer Energihagen, utenfor sykehjemmet og gamle Barnehagen Tasta. Foto: Bjørn Nibe.

Om ”Energihagen”:

Tasta sykehjem vil skape et uteområde av høy kvalitet som innbyr til gode opplevelser og rekreasjon. Sansehagen skal tilrettelegges for brukere med ulike former for funksjonshemming, det være seg fysisk eller mentalt.

Hagen skal gi kroppen og hjernen energi, og skal bidra til god livskvalitet.

Energihagen er både en sansehage og et sted der folk kan være aktive. Her vil de skape gode opplevelser med natur, rennende vann, aktivitet og benker til å sitte på.

Noen steder blir overbygd, så det går an å være ute i skiftende vær. Hagen vil inneholde blant annet vannmølle, snekkerbod, frukthage, festplass, spillested, fugleby, park og tankerom.

Mange har deltatt i prosessen fram mot planen som nå foreligger helt konkret: ansatte, foresatte, brukere og andre folk på Tasta med peiling.

Avdelingssykepleier Grete Skaaren og fysioterapeut Jan Egil Rein er to av ildsjelene i prosjektet.

Dato for loppemarkedet til inntekt for sansehagen er 29. mars. Lopper kan gis ved å kontakte sykehjemmet. Om du vil noe skal hentes, kan det ordnes.

Tastavis utvider saken på nett og papir. 

SKISSETEGNING: Slik kan det bli; Energihagen utenfor Tasta sykehjem. Tegning: Leva Urban Design.