– Handlingskraftige politikere

Del på Facebook

Ny Barnehagen Tasta skal stå ferdig i 2015/2016, ansatte og foreldre i barnehagen jubler etter budsjettforslaget. 

Rådmannen hadde ikke inne Barnehagen Tasta i sitt forslag til Handlings- og økonomiplan 2014-2017. Flertallspartiene (Høyre, Venstre, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti, Uavhengige og Pensjonistpartiet) ville det annerledes, og legger inn bygging av ny Barnehagen Tasta i sitt forslag til budsjett, som blir endelig vedtatt 16. desember.

– Dette er svært gledelig, selv om vi har gode, midlertidige lokaler er det en gladnyhet for oss, sier styrer i barnehagen, Gro Ytre-Arne, som har styrt barnehagen med fire avdelinger siden 1985.

Ytre-Arne berømmer FAU-representantene Anita Olufsen og Kjetil Gustavson for deres iherdige innsats i den årelange barnehageprosessen.

– Anita og Kjetil har vist en uvurderlig innsats og stå-på-vilje overfor politikerne, uten dem er det ikke sikkert at resultatet ville blitt det samme.

Barnehagestyrer Gro Ytre-Arne og Zakirfarhan (5). Foto: Bjørn Nibe.

Etter mange år med dårlig og helseskadelig inneklima, flyttet barn og ansatte i mars 2013 inn i midlertidige modulbygg rett ved Byfjord skole, etter at helsesjefen grep inn. 

Barnehagen Tasta har ligget inne i flere handlings- og økonomiplaner. Allerede i 2007 ble det bestemt å rive barnehagen i Lindeveien 79. Ny barnehage skulle stå klar i 2012. Dette vedtaket ble omgjort av bystyret i 2011, og utsatt til 2015. Forslaget om å bygge ny barnehagen som et offentlig-privat samarbeid (OPS), noe som ville medført ytterlige utsettelser, ble skrinlagt.

– Politikere med handlingskraft

Mandag denne uken la flertallspartiene inn bygging av ny barnehage i sitt budsjettforslag. ”Barnehagen skal stå ferdig i henhold til opprinnelig vedtak 2015/2016. Bystyret ber rådmannen innarbeide dette i Handlings- og økonomiplanen for 2015 og 2016, og eventuelt justere anslått kost på cirka 30 millioner kroner”.

– Vi jublet da flertallspartienes budsjett viste at vi ligger inne, vi feiret med kakemenn. Dette er gledelig ikke minst for ungene og de ansatte, sier Anita Olufsen, som har to barn i Barnehagen Tasta, Jacob (4) og Anea (2).

Mie (3), Anne Gro Endresen, Anita Olufsen og Ane (3) feirer at det blir ny barnehage med kakemenn. Foto: Bjørn Nibe.

I to år har Anita Olufsen og Kjetil Gustavson i foreldrearbeidsutvalget (FAU) i barnehagen jobbet aktivt inn mot politikerne i byen for ny barnehage.

– Først var det viktig å komme oss ut fra den gamle barnehagen og til noe midlertidig, samtidig fulgte vi opp for at modulbarnehagen ikke skulle bli en sovepute, sier Olufsen.

Da rådmannen ikke hadde ny barnehage inne i sine planer, tok FAU-representantene kontakt med politikerne igjen.

– Vi skrev e-poster til John Peter Hernes og andre, sentrale politikere i flertallspartiene i Stavanger, som lyttet og kom når vi inviterte dem til møter. Vi har politikere med handlingskraft, og vi ble tatt på alvor, sier hun.

Leder i oppvekststyret, John Peter Hernes (H) sier dette om Barnehagen Tasta:

– Det er veldig kjekt at en barnehage med et fantastisk personale og en flott foreldregruppe etter flere års venting nå går fra en god og midlertidig løsning, til en god og fast barnehage for fremtiden.