Ja til teknolab

Del på Facebook

Tasta bydelsutvalg sa ja til Byfjord skoles teknolab. Vardeneset Ballklubb fikk mest i tilskudd: 50 000 kroner.

Bydelshuset på Tasta (Tastavis.no): Publisert 5.11. 2013 kl 19.55.

Det var 14 søkere til tilskuddmidler fra Tasta bydelsutvalg i høst. Vardeneset Ballklubb fikk mest av alle, med Vardeneset menighet på en god andreplass, da bydelsutvalget fordelte totalt 221 000 kroner tirsdag kveld.

Det var debatt rundt to av søkerne; Byfjord Teknolab og bandet Freak MinoritY før disse fikk henholdsvis 11 000 kroner og 5 000 kroner i tilskudd.

Følgende lag og organisasjoner fikk tilskudd:

Tasta Historielag: kr 5.000

Tasta Håndballklubb: Tasta Turn: 10.000

Tasta Håndballklubb: kr 10.000

Tasta menighet: kr 30.000

Vardeneset Ballklubb: kr 50.000

Byfjord Teknolab: 11.000

Freak Minority: kr 5.000

Vardeneset menighet: kr 40.000

Vardenes skolekorps: kr 20.000

Reloaded: kr 10.000

Tasta Fritidssenter: kr 10.000

Tastavarden Håndballklubb: kr 20.000

Pensjonistkoret Sangbrødrene søkte om kr 3.000 i støtte til egen trivsel og utgifter til konserter for eldre. Pensjonistkoret fikk avslag.

Det samme fikk FAU ved Teinå skole, som søkte om midler til leirskole.

Nei til mer tungindustri

Den andre saken som var oppe under møtet, var plan 2468; en mulig utvidelse av Dusavik næringsområde. En slik utvidelse ønsker et enstemmig Tasta bydelsutvalg ikke som den er foreslått.

Turid H Wiersholm (Frp) fremmet følgende felles tilleggsforslag:

«Tasta bydelsutvalg ønsker ikke ytterligere tungindustri, det vil si næringsgruppe 3, i bydelen. Vi stiller spørsmålstegn vedr området fra stien mellom Randabergveien til Tastamyrveien opp i retning rundkjøringen til Tasta skole. Parkeringsforholdene bør i størst mulig grad legges under bakken».

Forslaget ble enstemmig vedtatt av bydelsutvalget.