Dusavikområdet utvides

Del på Facebook

Plan 2468, Dusavik: Informasjonsmøte 7. november. Tasta bydelsutvalg har saken tirsdag ettermiddag.

Stavanger og Randaberg kommune skal utarbeide reguleringsplan for Dusavikområdet. Planarbeidet skal legge til rette for en videreutvikling av Dusavikområdet som et viktig sjørettet næringsområde for regionen.

Næringsområdet i Dusavik utvides. Eventuelle merknader sendes innen 22. november.

Planen har flere formål: Å rasjonalisere og effektivisere bruken av eksisterende næringsområde, legge til rette for en utvidelse av næringsområdet, finne plass til et idrettsanlegg, og vurdere en omlegging av Eskelandsveien.

Stavanger kommune og Randaberg kommune arrangerer informasjonsmøte 7. november på Randaberg videregående skole.

Tirsdag klokken 17 er planen på bordet til Tasta bydelsutvalg.

Det ligger boligområder på høydedragene både nord og sør for næringsområdet. Også mot vest er det boligområder tett innpå næringsområdet. Her ligger også Randaberg videregående skole og Finnestad fengsel.

Utvidelsen av næringsarealet strekker seg fra dagens område og Finnestadveien og opp mot E39. Her er det i dag landbruksområder og spredt bebyggelse.

Flyfoto over Tasta, en bydel i sterk utvikling. Foto: Stavanger kommune.

Planområdet og planoppgavene er tredelt og består av eksisterende næringsområde (I), nytt næringsareal (II) og areal for eventuell omlegging av Eskelandsveien (III).

Kilde: Stavanger kommune.

Planområdet og planoppgavene er tredelt, se bilde. Foto: Stavanger kommune.