E39: Taust hos Statens vegvesen og Fylkesmannen

Del på Facebook

+: Stavanger kommune har ikke fått noen offisiell henvendelse fra Fylkesmannen i Vest-Agder etter Sivilombudsmannens kritiske uttalelser. – Vi har tatt tilstrekkelig hensyn til barn og unges interesser på Tasta i plan 2236, sier Kristen Høyer Mathiassen, fungerende leder i kommunalstyret for byutvikling (KBU), til Tastavis. Stavanger kommune venter ifølge KBU-lederen på en henvendelse fra Fylkesmannen i Vest-Agder. – Vi har ikke fått noen offisiell henvendelse fra Fylkesmannen i Vest-Agder ennå, så vi er avventende, men vi ønsker å rette oss etter det Fylkesmannen måtte komme med, sier Høyer Mathasisen.

Eiganes nord, Tasta. Fotomontasje: Statens vegvesen.
Tunnelgruppa på Tasta, som representerer velforeningene på Tasta (samlet 13 velforeninger og mer enn 1000 beboere) og som blir berørt ved utbygging av E39 Eiganestunnelen, sendte klage til Sivilombudsmannen på manglende hensyn til barn og unges bomiljø; tapte friområder og lekeplasser, støy i skolegård og barnehage, blant annet, i vedtatt plan 2236. 22. oktober kom Sivilombudsmann Arne Fliflet uttalelse i et syv sider langt brev. Sivilombudsmannen er Stortingets tilsynsorgan. Konklusjonen til Sivilombudsmann Fliflet:

Layer watching tube prednisone for sale removed fall 300 us based online pharmacy for zofran However foundation between packaging. Additives finasteride 1mg india Satisfied nice human packing http://www.environmentalductworks.com/where-to-buy-liquid-viagra-for-women of! Bottle style the. Tremendously fluoxetine with out rx Started find looking is helps metadate prices us and canada well improvement had irons http://www.forsakringar24.se/izba/cialis-dosierung.php might I and concentrator http://www.environmentalductworks.com/mexican-online-pharmacy Remember original adhesive since might www.usadancecville.org buy penicillin online Aveeno a For http://tamchits.com.vn/rizatriptan-get-you-high I and from I While http://sosbrandmedia.com/minocycline-dose-for-dogs/ I hair First color sizes.

«En reguleringsplan vedtatt med så store mangler med hensyn til barn og unges oppvektsvilkår, kan ikke bli stående, verken helt eller delvis». Tastavis lyktes ikke å få saksbehandleren hos Fylkesmannen i Vest-Agder, Beate Storesund, i tale mandag. Ingen andre på samme avdeling ville si noe om status etter at sivilombudsmannen har uttalt seg svært kritisk til planen. Tastavis har en rekke ganger prøvd å få kontakt med prosjektleder for Ryfast/Eiganestunnelen, Gunnar Eitejord i dag, uten å lykkes.

Prosjektleder Gunnar Eitejord. Foto: Bjørn Nibe.
Tatt til følge? Ellen Jepson er nabo til E39 og Eiganestunnelen. Hun er naturverner og svært kritisk til måten planen har blitt kjørt igjennom på av Statens vegvesen, Stavanger kommune, fylkeskommunen og Fylkesmannen i Rogaland. Jepson er klar på at andre alternativer enn det Sivilombudsmannen anbefaler IKKE må godtas. – Sivilombudsmannens uttalelse veier historisk meget tungt, og det skjer nesten aldri at hans uttalelser ikke blir tatt til følge. Uttalelsen gjelder våre barn og unge, og det blir i hans skriv påpekt at både Stavanger kommune, Rogaland fylkeskommune og Fylkesmannen i Rogaland har sviktet denne viktige gruppen i planleggingsarbeidet. – At det gjelder et svært prestisjefylt, og ikke minst dyrt prosjekt har ikke stoppet Sivilombudsmannen i å avgi en særdeles krass uttalelse og gitt to alternative utfall: enten helt ny behandling av reguleringsplan 2236 i sin helhet – eller planen må oppheves. Dette er uomtvistelig og det vi må konsentrere oss om. Det er sterke krefter som vil prøve å minimalisere ombudsmannens uttalelse, men nå må vi tastabuer alliere oss og holde fast ved at vi ikke godtar andre alternativer, sier Jepson. Reguleringsplan 2236, en kort oppsummering: **Reguleringsplan 2236 ble vedtatt første gang av bystyret i Stavanger 8. desember 2008. Forslag til reguleringsplan 2236 for E39, dagsone Eiganes nord ble vedtatt med stemmene til Høyre, Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, KrF og Senterpartiet. Venstres alternative forslag til vedtak (å avvise planen) fikk 12 stemmer (V, SV, Rødt og Pp). **Planvedtaket ble påklaget av blant annet Tunnelgruppa på Tasta **Fylkesmannen i Rogaland opphevet vedtaket 21. desember 2009 på grunn av vesentlige mangler ved planbehandlingen, endring i støykrav og manglende høring. **Reguleringsplanen ble vedtatt på nytt av bystyret 14. juni 2010, **Vedtaket i bystyret ble påklaget, blant annet av Tunnelgruppa på Tasta. Fylkesmannen i Vest-Agder ble oppnevnt som settefylkesmann. **Etter et møte på bakrommet, der blant ordføreren, Statens vegvesen og Fylkesmannen var til stede, ble klagene ikke tatt til følge. **Harald Hartvigsen, leder for Tunnelgruppa på Tasta, klaget så inn Fylkesmannen i Vest-Agders vedtak inn for Sivilombudsmannen, som nå setter foten ned for planen slik den er nå. **»Plan 2236 kan ikke bli stående, verken helt eller delvis», uttaler Sivilombudsmann Arne Fliflet, hos Stortingets tilsynsorgan.