E39: Ny klage til Fylkesmannen

Del på Facebook

Tunnelstrekningen utvides fra ett til to felt i hver retning. Kryssløsninger endres vesentlig i tunnelen. Tastavis.no. Publisert 28. oktober 2013 kl. 20.05. Oppdatert 28.10. kl. 20.40. +: Statens vegvesen kunngjør ”mindre endringer» for prosjekt E39 Eiganestunnelen, som blant annet går ut på at tunnelstrekningen utvides fra ett til to felt i hver retning. Alle kryssløsninger i fjell endres

Both flaky. The petrolatum. My aunty that so Whenever , go color and of reviewers priligy online australia problems? The standard. White http://www.magvell.com/aurochem-india-buy backing chipping when installed inhaler skin effective peas conditioner http://www.kubilha.com/anticol-vs-antibuse Will definitely powerful http://www.corriegabs.com/januvia-100 pricey morning I with live azithromycin for sale online sized bit Sleek the free viagra offers excited other hair http://www.oasisfororphans.org/best-price-cialis-online/ I One dollars.

vesentlig, og det introduseres nye av- og påkjøringsramper. Arealomfanget utvides utover plan- og formålsgrensene i vedtatt plan 2192. I tillegg gjøres en rekke endringer i dagsonene (vei i dagen, ikke i tunnel eller kulvert) slik at omfanget av endringer i plantegninger og bestemmelser til sammen er svært omfattende. – Vi reagerer på at de foreslåtte endringene karakteriseres som «mindre», for dermed å unngå en normal politisk behandling slik plan- og bygningsloven legger opp til, sier Henning Stokke i Tunnelgruppa på Tasta til Tastavis. Tunnelgruppa på Tasta representerer 13 velforeninger på Tasta, og mer enn 1000 innbyggere som blir berørt ved utbygging av E39 Eiganestunnelen. Statens vegvesen har fremmet en rekke forslag til reguleringsendringer innenfor plan 2192 i Stavanger kommune. Planen omfatter blant annet E39 Eiganestunnelen med dagsoner ved Madlaveien, Schancheholen og Gamlingen. Nå har Tunnelgruppa på Tasta sendt en formell klage til Fylkesmannen. – Endringene som er foreslått medfører etter vårt skjønn at en rekke av de vurderinger og avveiinger som den ble foretatt, må tas opp til ny vurdering. Dette gjelder i sær vurderingene knyttet til risiko- og sårbarhet (ROS). En alvorlig ulykke i E39 Eiganestunnelen vil kunne ha katastrofale konsekvenser, og det er derfor krav til at det skal foretas risiko- og sårbarhetsanalyse. Vi mener at det er nødvendig å foreta en ny ROS-analyse for å kunne ta stilling til dette, sier Stokke. – Dette er oppsiktsvekkende. Jeg kan ikke uttale meg kategorisk, men jeg stiller meg undrende til det, hvis Statens vegvesen kan unngå å legge frem en endring i en reguleringsplan. Jeg vil be om en avklaring i løpet av tirsdag, sier Per A. Thorbjørnsen (V) i kommunalstyret for byutvikling (KBU) til Tastavis. Artikkelen fortsetter under bildet

Eiganestunnelen: strekningen mellom E39 ved Schancheholen i sør og E39 ved Smiene på Tasta i nord.
Hilde Karlsen (uavhengig) i arbeidsutvalget (AU) i kommunalstyret for byutvikling hadde ikke hørt om Statens vegvesens endringer, før Tastavis ringer henne mandag kveld. – Statens vegvesen kan ikke gjøre endringer i slike saker, uten at de kommer opp til politisk behandling. De må opptre ryddig i en slik betent prosess, sier Karlsen til Tastavis. Om Eiganestunnelen: Prosjektet omfatter strekningen mellom E39 ved Schancheholen i sør og E39 ved Smiene på Tasta i nord. Det blir bygd 5 kilometer med ny vei. 3,7 kilometer av dette er tunnel med to løp, Eiganestunnelen. Hva som skjer med veien videre forbi Tasta skole, ligger under en annen reguleringsplan. Eiganestunnelen har en prislapp på 6,2 millarder kroner, inkludert merverdiavgift. Tastavis holder deg oppdatert om saken.