Ingen motorvei gjennom hagene på Tasta likevel?

Del på Facebook

Tunnelgruppa på Tasta har fått medhold på klager til sivilombudsmannen. Må E 39-planen gjennom Tasta oppheves?

Tastavis.no. Publisert 23. oktober 2013 19.39

– Jeg har ikke fått sett på saken ennå, den er såpass fersk, men vi er nødt til å se på dette så raskt som mulig, sier Gunn Jorunn Aasland, kommuneplansjef i Stavanger kommune, da Tastavis ringer henne onsdag ettermiddag, litt før hun går fra kontoret.

”En reguleringsplan vedtatt med så store mangler med hensyn til barn og unges interesser, kan ikke bli stående, skriver sivilombudsmann Arne Fliflet i uttalelsen.

Det var Stavanger Aftenblad som omtalte saken først onsdag.

Eiganes nord (bildet) gjennom Tasta kan bli torpedert. Foto: Statens vegvesen.

Hensynet til barn og unges interesser går på støy, støv og tapte områder for lek, etter det Tastavis kjenner til.

Kritisk sivilombudsmann Arne Fliflet:

– Barn og unge er en gruppe som ikke lett kan ivareta sine egne interesser. Det er derfor behov for særskilte regler for å sikre deres interesser innen plan- og bygningsretten.

– Da Fylkesmannen ikke lenger anser at saken var tilstrekkelig opplyst vedrørende hensynet til barn og unges interesser da vedtaket ble fattet, må saken behandles på nytt, sier sivilombudsmannen blant annet i det åtte sider lange brevet Tastavis har tilgang på.

– Min undersøkelse av saken har avdekket en påfallende uenighet mellom Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune om det foreligger en avtale om at disse instansene skal gi høringsuttalelser «på vegne av hverandre», sier Arne Fliflet, og mer:

– Det er urovekkende at de (Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune) ikke har samme oppfatning på dette punktet, noe som snarlig bør avklares. 

Henning Stokke i Tunnelgruppa på Tasta sier dette til Tastavis onsdag kveld:

– Dette er en bekreftelse på at vi ikke har kverulert, men at våre argumenter har vært saklige. Hele grunnlaget for planen kan vise seg å være ugyldig.

Forsiktig nabojubel

Naboene til veiprosjektet har levd i det uvisse med planene for ny E 39 og ny tunnel i ti år.

Marianne Hartvigsen er nærmeste nabo til E 39. Et intervju i hagen hennes i Kornblomstveien forstyrres av støy fra trafikken rett ved.

Marianne Hartvigsen er nærmeste nabo til E 39. Foto: Bjørn Nibe.

– Nå har de planlagt dette i så mange år, for oss som bor her uten å vite veien videre er frustrerende, alt er på vent, vi vet ikke hva vi kan gjøre i hagen, for eksempel. Hvorfor holde hagen i orden, når vi trodde Statens vegvesen skulle komme og ta deler av hagen, sier Hartvigsen.

– Hva er den beste løsningen for dere som bor rett ved E 39?

– Den beste løsningen for alle oss som bor ved veien er lang tunnel, sier Hartvigsen.

Sigve Watne, en annen nabo til det mulige torpederte veiprosjektet, er litt mer rett på sak:

– Tasta har blitt ofret for at Leif Johan Sevland (tidligere ordfører i Stavanger) skulle få tunnel til Hundvåg. Det blir ikke mindre trafikk gjennom Tasta om veien senkes ti meter.

Tastavis kommer med mer.