Friskmeldingen utsatt

Del på Facebook

Problemer med himlingen i legionellabefengte Tastahallen gjør at friskmeldingen av millionsluket kan ta ekstra tid.

Dusjbrakker i moduler er satt opp utenfor Tastahallen. Foto: Bjørn Nibe.

Etter at det ble gjort funn av legionella i Tastahallen 6. september, måtte den nyrenoverte hallen, med to svømmebasseng, idtrettshall , garderober og dusjer stenge dørene. 53 millioner kroner, og mer enn to års arbeid var ikke nok til å forhindre det fatale.

Nå har det dukket opp nye problemer. Himlingen i svømmehallen ble spylt med vannslange. Dette er feil renholdsrutine, fordi elektroføringer, sensorer og lysarmatur ligger rett over himlingsplatene. Det er en lyddempende matte over himlingsplatene, der matten er limt mot himlingsplaten.

– Det virker som om dette limet ikke tåler vann, og avgir et sort fargestoff som legger seg på himlingsplaten. Dette kan vaskes vekk, men vi mener likevel det viser en feil ved himlingsplatene, skriver Stavanger Eiendom i et notat fremlagt kommunalstyret for miljø og utbygging (KMU).

Tastahallen åpningsdagen. Nå har nye problemer dukket opp. Foto: Bjørn Nibe

Hvis utfallet etter et kommende møte mellom kommunen og entreprenøren blir at alle himlingsplatene må skiftes ut, vil dette bli utført under en regulær vedlikeholdsstans for hallen på et senere tidspunkt.

Brakkeriggen med garderober og dusjer er nå oppe og snart klar til bruk utenfor Tastahallen. Fredag er hallen stengt på grunn av kjemikaliebehandling.

– Når det gjelder utbedringer i selve hallen så er det i rute, og anlegget skal kjemikaliebehandles fredag 25. oktober. Forventet åpning av dusjene i bygget er i løpet av uke 47, sier Espen Svendsen, energiansvarlig, Stavanger Eiendom.