TV-aksjonen: – Kom igjen, Tasta!

Del på Facebook

– Still opp som bøssebærer nå på søndag, det blir kjekt, sier innsamlingsleder Vigdis Pettersen.

Tasta bydel mangler 66 bøssebærere foran TV-aksjonen til inntekt for Nasjonalforeningen for folkehelsens arbeid med demens 20. oktober.

– Demens er noe som kan ramme alle, jeg oppfordrer folk på Tasta til å stille som bøssebærer neste søndag, sier Vigdis Pettersen, innsamlingsleder på Indre Tasta. Pettersen og flere fra Tasta bydelsutvalg har sin base på Tastaveden skole.

Pettersen har i flere år hatt et lærerikt utbytte av innsamlingsaksjonene. For henne gir det mening i at vi gjør ting sammen.

– Jeg får mer respekt for frivillige, og samtidig har jeg fått mer kjennskap til ting jeg ikke visste så mye om fra før i forbindelse med innsamlingsaksjonene, sier Pettersen.

– Personlig, får du noe utbytte av TV-aksjonen?

– Det har gitt meg en god følelse å ha vært leder for innsamlingsaksjonen på Indre Tasta, jeg har opplevd et fint samhold, dette handler om å stå sammen og gjøre noe, sammen i bydelen, for saken og for hele Norge. Det nytter å gjøre ting sammen, sier Pettersen.

Etter det Tastavis kjenner til, har Storhaug bydel et fulltallig korps med bøssebærere til 20. oktober.

Vigdis Pettersen (KrF), Jan Terje Marcussen (Frp) og Arnt Steinbakk (Ap) sjekker kart før aksjonen i 2012. Foto: Bjørn Nibe.

I fjor var idrettslagene på Tasta invitert til å gå med bøsser. Et fåtall medlemmer fra fotball- og håndballklubbene i bydelen stilte som bøssebærere. Da ble det også en nedgang på 82 000 kroner i innsamlede kroner i forhold til 2011.

Hadde det ikke vært for at et betydelig antall soldater fra Madlaleiren gikk med bøsser, hadde tallene sett enda rødere ut.

I år, som tidligere år, vil Lions Club Tasta stille med sjåfører til bøssebærere som skal ringe på dører litt ut av sentrum av Tasta.

– Samtidig som du støtter en viktig og god sak er innsamlingsaksjonen også med på at du blir bedre kjent i ditt nærmiljø, knytter gode relasjoner til dine naboer og viser at dugnadsånden er høyst levende i Tasta bydel. Jeg gleder meg til å treffe deg på Tasta bydelshus søndag fra klokken 15.30., sier Turid Haaland Wiersholm, innsamlingsleder på Ytre Tasta.

Meld deg som bøssebærer for Indre Tasta på SMS til Vigdis Pettersen: 48296439, eller e-post: vigdis.pettersen@lyse.net. Ytre Tasta: Turid Haaland Wiersholm: SMS: 920 96 951 eller på e-post: turidhw@frisurf.no.

Fra innsamlingsaksjonen i fjor: Gunnulv Løge (t.v.) og Turid Haaland Wiersholm, sammen med mannskap fra Madlaleiren. Foto: Bjørn Nibe.