– Ny skatepark nå!

Del på Facebook

– Et midlertidig anlegg er ikke bra. Demokratiske spilleregler er ikke fulgt.

Leif Arne Moi Nilsen (Frp) stilte spørsmål om strakstiltak for utbedringer av Tasta skatepark 2. oktober 2012. Han har ennå ikke fått svar.

– Jeg stilte et spørsmål i Kommunalstyret om strakstiltak for skateparken før jul. I stedet for å legge denne saken frem til politisk behandling, så bare rev de parken. Hvor er de demokratiske spillereglene her, hvorfor skal vi egentlig velge politikere, når administrasjonen i Stavanger gjør akkurat som det passer dem, sier Moi Nilsen til Tastavis.no.

Nå venter en engasjert bydel, skatenorge og andre på Stavangers politiske prioriteringer.

Etter rådmannen i Stavanger sin oppfatning er det mulig å iverksette strakstiltak på anlegget for å bedre situasjonen. Hennes anbefaling er å leie inn skateelement som ramper for å ”bedre situasjonen”.

– Det er mulig å bygge ut Tasta skatepark i flere etapper, dette vil sannsynlig medføre at totalsummen vil bli høyere enn ved en samlet gjennomføring.

Etter det Tastavis kjenner til, har Stavanger Skateklubb hatt ansvaret for vedlikehold av skateparken siden åpningen. I sommer ble flere brukere skadet i parken. I følge våre kilder ble det bestilt riving av parken fra administrasjonen i Stavanger kommune, ved Idrettsavdelingen, flere uker før parken ble revet. Denne rivingsbestillingen ble forsinket med flere uker.

– Vi kan ikke ta sjansen på at noen brukere eller andre ødelegger seg i skateparken. Parken er så nedslitt at vi må ta konsekvensene av det og rive ned alt, sa Arne Tennfjord, idrettsjef i Stavanger kommune til Tastavis dagen før rivingen 26. august.

Rune Feyling, engasjert i og rundt Tasta skatepark siden midten av 1980-tallet, var invitert av Tasta bydelsutvalg under utvalgets siste møte, til å orientere om status i forhold til den nå nedlagte skateparken, og ikke minst fortelle om Nye Tasta Skatepark. Han fikk en halv time, og kunne sikkert snakket mer, engasjert som han er.

Rune Feyling og skatemiljøet vil ha ny park. Foto: Bjørn Nibe.

– Vi vil ikke ha et midlertidig anlegg, alt som er midlertidig har en tendens til å bli værende i årevis, bygg ny skatepark nå, sier Feyling.

May Britt Ekstrøm (H) er leder for Tasta bydelsutvalg. På vegne av et enstemmig bydelsutvalg sier hun dette til Tastavis:

– Ny skatepark på Tasta er en av våre to hovedprioriteringer. Det står barn og unge i startgropen til en karriere innen skatesporten, og vi må legge forholdene til rette for at skatemiljøet i Stavanger ikke stopper opp, sier Ekstrøm.

Kulturdepartementet har forhåndsgodkjent Nye Tasta Skateparks prosjekt, og har skriftlig meddelt at dette kan få tilskudd fra spillemidlene på 4 millioner kroner.

Rivingen av uorganiserte barn og unges tilholdssted, uten at en ny skatepark er vedtatt bygget, har vakt forundring og harme, både i bydelen, i Stavanger og over store deler av skatenorge.

Jørn Brekke er daglig leder i Vardeneset Ballklubb, fotballklubben som er nærmeste nabo til den øde skateparken. Brekke har engasjert seg lenge for at alle brukerne av skateparken skal få opp igjen sin del av det som nå heter Vardeneset Idrettspark.

– Det som betyr noe nå er at politikerne er sitt ansvar bevisst og faktisk kommer med ekstraordinære bevilgninger til en ny skatepark, sier Brekke.

Stavanger kommune har tidligere sjekket med nabokommunen Randaberg om de ville være med i dette anlegget som et IKS anlegg. Dette var de negative til.

Hva mener du? Legg gjerne igjen en kommentar: