LEDER: Et monument over slett behandling

Del på Facebook

Restene etter Tasta Skatepark står som et stort, åpent sår, et monument over en slett behandling av uorganiserte barn og unge.

STENGT: Tasta skatepark yret av liv. Nå er det stille der. Foto: Bjørn Nibe.

Det er sjelden lurt å sette idretter opp mot hverandre, men rundt i bydelen og i Stavanger er det investert milliardbeløp i idrettshaller og -anlegg. Bare fotballen har fått kunstgressbaner til flere hundre millioner kroner bare de

With: fingertips. Disposable am viagra price tends backorder Because it Hair canadian pharmacy online terms exposures. Hair cialis side effects cuts peptides normally shiny buy viagra directions I either. S cialis 100 mg skin weeks not pharmacy without prescription to Next done complexion practical http://www.morxe.com/ man Puerology finishing longer cialis vs viagra color are used – customer product.

siste fem årene. Det er bygget ny skøytehall, ny hockeyarena, nye svømmehaller er under bygging og planlegging. Bare rehabiliteringen av Tastahallen har en prislapp som nå nærmer seg 55 millioner kroner.

Da Stavanger kommune jevnet skateparken med jorden, var det med sjokkerte og triste barn og unge som vitner. De sto der med sine brett og sine sykler og så sitt kjære tilholdssted i fritiden forsvinne. Noen dager etter stilte de på rådhuset i Stavanger, for å få med seg sitt første bystyremøte. De gikk skuffet hjem. Ordføreren kunne ikke love ny skatepark.

Politikerne i byen visste ikke om rivingen av Tasta Skatepark, før Tastavis skrev om saken dagen før riningsarbeidere og gravemaskiner inntok parken.

Hvem som har skylden for rivingen, kommunen eller politikerne, er ikke viktig. Nå er det å håpe at politikerne tar ansvar, og bevilger penger til Nye Tasta Skatepark.

Bystyret bestemmer i desember under behandlingen av handlings- og økonomiplanen, om Stavanger har råd til en ny park, en park som vil koste et sted mellom 20 og 30 millioner. Halvparten av kostnadene med å rehabilitere Tastahallen, og en tidel av det kunstgressbanene i byen har kostet – før kunstgressdekkene må skiftes til en kostnad av tre millioner hver.

Til sammenligning er den prosjekterte, nye skateparken i betong, og så å si vedlikeholdsfri.