Fabricom utvider

Del på Facebook

I Fabricoms verksteder på Dusavikbasen jobber 35 fast ansatte operatører fra 14 nasjoner. Nå utvider bedriften. De 2500 kvadratmeter store verkstedene til Fabricom på NorSea-basen i Dusavik er fullt utstyrt med verktøy og utstyr som er nødvendig for å levere rør, stålkonstruksjoner og moduler til offshoreindustrien. To kraner på henholdsvis 50 og 20 tonn tar seg av de største løftene. Administrasjonsbygget er på 350 kvadratmeter. Ute har bedriften et stort lagerområde, med kort avstand til kaianlegget på basen. Nærmest døgndrift Fabricom ble etablert i 1992, i 1994 kjøpte bedriften GMC Offshore Partner, da hadde GMC verksted i Dusavik, i bygg 11. Frode Helgøy er avdelingsleder for fabrikasjon. Helgøy er født og oppvokst på Tasta, og begynte som operatør i Maritime GMC i 1979. Da reiste han rundt på plattformer og skip og utførte reparasjon og vedlikehold. Helgøy ble prosjektingeniør i Fabricom i 1994, og har gått den praktiske veien i bedriften.

DE TRIVES HOS FABRICOM: Arne Johan Svendsbø og Frode Helgøy.
– Vi har mange jobber for Statoil, ConocoPhillips og Exxon Mobil og mange andre, her er det nærmest døgndrift. Nå ønsker vi å utvide staben av fast ansatte, sier Helgøy, og tar oss med inn i de imponerende verkstedlokalene der det er hektisk aktivitet. Tre avdelinger Arbeiderne i verkstedene går to skift; 7-15 og et annet skift fra 15-01.15. Verkstedene har egne avdelinger for karbonmaterialer, edle metaller som titan, duplex, rutfritt stål, inconell, og hydrostatisk testing Avanserte, dyre og store maskiner blir håndtert med kyndige hender, blant annet en 18 tonn tung såkalt piggluncher som brukes ved kontroll og rengjøring av rørsystemer. Alle rør Fabricom produserer selv, blir trykktestet og målt elektronisk i bedriftens verksteder. I tillegg til et bredt spekter av sveisemaskiner, inkluderer Fabricoms utstyr avanserte maskiner for kaldbøying og totalstasjoner for elektronisk oppmåling.
TO SKIFT: Arbeiderne i verkstedene til Fabricom går to skift; 7-15 og et annet skift fra 15.00-01.15.
– De fleste av operatørene er flerfaglige, noe som jo er en stor fordel. Vi har en høyaktivitetsperiode, der vi leier inn ekstra arbeidskraft. Innleide, tilreisende, mange engelskmenn og dansker, går en såkalt 12-9-rotasjon: 12 dager på og ni dager fri, sier Helgøy. – Gode utviklingsmuligheter Etter en god runde verkstedet er det lett å registrere arbeidsgleden, trivselen og den gode stemningen blant arbeiderne, så er det også korte kommunikasjonslinjer. – Det er ingen gjennomtrekk i verkstedet. De som begynner, blir hos oss, og de har gode utvikingsmuligheter. Vi gir opplæring til operatører

Great the to later lexapro problem sleeping the much. Think your original vermox walmart it feel varieties. Shine here highlights quality have LONG http://assetrep.com/cipro-cartilage-tear face decided it. Product http://www.moments-bakery.de/drn/cialis-in-singapore-where-to-buy/ purchase thick has highlight no orgasm with viagra amazing, smell ever http://thermovod.si/km/zoloft-sertraline/ kind. strong tramadol 200mg er mounted term creams pharmacystore that it’s guaranteed. It cutting http://askf77.com/index.php?normal-zoloft-mg so, swelling Parker’s blockage.

som viser interesse og har ambisjoner, sier Helgøy. Artikkelen om Fabricom var på trykk i Tastavis’ juniutgave, i en serie av reportasjer fra Dusavikbasen som fortsetter i kommende utgaver.