Sykkelsatsingleder: Roar Børresen

Del på Facebook

Roar Børresen er ansatt som leder for Stavanger kommunes satsing på sykkel fram mot 2016.

– En syklist mer på veien er en bilist mindre. Jo flere som sykler til jobb eller skole, jo mindre kø blir det. I tillegg får vi helsegevinstene, sier Børresen.

SATSING PÅ SYKKEL: Roar Børresen skal lede Stavangers sykkelsatsing.

Før nyttår vedtok bystyret i Stavanger at kommunen skal bruke mer enn 50 millioner kroner på å tilrettelegge for mer sykling de neste tre årene. I Sverige og Danmark står sykkel for henholdsvis ti og 17 prosent av alle reiser lokalt. I Norge er andelen fire prosent.

– Jeg tenker at vi i enda større grad skal binde sammen sykkelveiene mellom bydelene. Sykkelveinettet er faktisk ganske bra i Stavanger, det må vi være flinkere til å få frem og opplyse om. Selv sykler jeg til jobb på Forus fra Tasta, og krysser bare to veier, sier Børresen.

TOSK-leder

– Jeg er optimist, det er velvillighet blant politikerne og mange positive tiltak er igangsatt allerede. Nå skal vi legge forholdene enda bedre tilrette, sier Børresen, som begynner i lederstillingen 3. juni.

Roar Børresen er ihuga sykkelentusiast. Han er også brennende opptatt av korpsmusikk. Han begynte å sykle aktivt for seks år siden, ti kilo tyngre, i 2007. Nå er han sportslig leder i TOSK; Tasta & Omegn Sykkel Klubb, en sykkelkubb med stadig økende antall medlemmer. Mandag stiller mer enn 100 fra TOSK i sykkelrittet Garborgriket rundt.

I FRONT: Roar Børresen skal vise vei i Stavangers satsing på sykkel. Foto: Privat.

En programerklæring er naturlig nok for tidlig å komme med.

– Jeg kommer tilbake med mer om hva jeg tenker i forhold til sykkelsatsingen. Nå er jeg veldig motivert for å redusere bilkøene til Forus. Fotgjengere, syklister og bilister er alle en del av trafikkbildet, som alle har regler. Syklistene må selvsagt også ta hensyn til alle i trafikken, sier Børresen.