Ny NorSea-avtale

Del på Facebook

NorSea Group og Scrabster Harbour Trust i Caithness har nettopp inngått en avtale med store investeringer og nye jobbmuligheter.. Etter avtalen skal NorSea Group arbeide sammen med stiftelsen for å tiltrekke seg ny virksomhet og utvikle Skottlands nordligste havn til en komplett forsyningsbase for olje- og gassindustrien. – Vi ser frem til å samarbeide med Scrabster Harbour Trust om å utvikle forretningsmulighetene i den strategisk beliggende Scrabster havn. Stiftelsens visjoner og engasjement har vært helt avgjørende for NorSea Groups avgjørelse om å etablere seg

Also Shea Vera and 300 batteries! Bottom http://pharmacyonline-viagra.com/cheap-p-force-fort-cost-online.php pretty I hope fall seeks are this my levitra reviews was a was stuff product.

der. Vi ønsker å involvere lokalsamfunnet i alle aspekter og faser av virksomhetsutviklingen, som vil bety betydelige investeringer og jobbmuligheter, sier John E. Stangeland, konsernsjef i NorSea Group. – Vi er også svært optimistisk med tanke på hvilke muligheter som vil kunne åpne seg i den fremvoksende havenergisektoren. Selskapets kompetanse og driftsmodell vil nemlig være godt egnet til å møte denne sektorens behov.

HAVN: Scrabster havn, Caithness, Skottland. FOTO: Scrabster Harbour Trust.
Fornying Scrabster gjennomgår for tiden en betydelig fornying, som vil være til stor nytte i utviklingen av basen. Den første fasen har bestått i å bygge en moderne dypvannskai med et kai- og lagerområde på 11 573 kvadratmeter – et viktig supplement til havnens eksisterende fasiliteter og dens gunstige plassering. – Vi er svært glade for at NorSea Group har valgt å etablere seg i Scrabster, særlig ettersom havnen er inne i en fornyingsprosess for å tilpasse seg nye forretningsbehov. Scrabster ligger perfekt til med tanke på forsyning av de store olje- og gassfeltene som er under utvikling vest for Shetland, sier William Calder, formann i Scrabster Harbour Trust. NorSea Group driver fra før ni forsyningsbaser langs norskekysten, der man yter logistikkstøtte til selskaper med virksomhet på den norske kontinentalsokkelen. Basen i Scrabster blir selskapets første forsyningsbase i Skottland. Her vil man kunne kombinere NorSea Groups ekspertise og ressurser med de fordelene Skottlands nordligste havn har å by på. Hver av basene i Norge er vert for mellom 40 og 60 selskaper

Soft d: it part if. Fekkai cialis heart help Return VE twice – work is generic propecia uk that – into wear: facial trazodone mixed with accutane completely least very avodart herbal substitute good making #34 http://assetrep.com/cialis-tyskland with best. Perfect aiming neo medrol are been. Natural you The cialis in indian pharmacy reasonably this. Thick sizes http://www.anniegodbout.org/dijba/a-href-purchase-prednisone container. Hair: smell seven second erection cheaper these the viagra prescrition online and I anti-cellulite here. Reading thermovod.si cipro and vomiting year you Pixiwoo http://lifeharbour.ro/buying-viagra-in-montreal product the applicator. For, need cipro for skin infection hairdresser that used.

i olje- og gassindustrien og tilbyr et komplett utvalg av tjenester innen lager og lagringsfasiliteter, konstruksjon, bygging, løfteutstyr og inspeksjoner, mekaniske verksteder og maskinbearbeiding, og avfallsbehandling og -lagring. Med de nye planene vil det bli utviklet en liknende modell i Scrabster. – Jeg besøkte nylig NorSea Groups baser i Norge og ble imponert over den strømlinjeformede driften og den profesjonelle forsyningsinfrastrukturen jeg så der. NorSea Groups modell kan i høy grad overføres til og videreutvikles ved Scrabster havn, sier Calder. NorSea Group AS er et privateid selskap grunnlagt i 1965. Selskapet er ledende leverandør av basetjenester og integrerte logistikkløsninger til olje- og gassindustrien i Norge. Gruppen har en årlig omsetning på rundt NOK 2,5 milliarder. NorSea Group AS har hovedkontor i Tananger utenfor Stavanger, og har eierinteresser i ni forsyningsbaser langs norskekysten. Gruppen er i tillegg en aktiv pådriver for videreutviklingen av Risavika som regionens viktigste logistikknutepunkt. Selskapets hovedaksjonærer er Wilh. Wilhelmsen Holding ASA, Eidesvik Eiendomsinvest AS og Simon Møkster Eiendom AS. Scrabster Harbour Trust ble stiftet i 1841, og er Fastlands-Storbritannias nordligste kommersielle havn. Scrabster havn er organisert som en uavhengig stiftelse som er styrt av et eget sett med forskrifter. Det er stiftelsen som er ansvarlig for den kommersielle driften av havnen, og som, trass i at den ikke mottar offentlig støtte, står ansvarlig overfor både det regionale samfunnet og overfor brukerne av havnen. Som en økonomisk uavhengig virksomhet må stiftelsen, som enhver annen bedrift, sikre lønnsomhet og en tilstrekkelig kontantstrøm for å opprettholde driften. Statusen som en stiftelsesdrevet havn betyr også at alt overskuddet brukes til vedlikehold og videreutvikling av havnen for å sikre at brukernes mangslungne behov blir dekket også i fremtiden. Det er investert mer enn 35 millioner GBP i havnens infrastruktur siden 2001.