161.000 kroner fra Tasta bydelsutvalg

Del på Facebook

Etter en times befaring ga Tasta bydelsutvalg 151.000 kroner i kjærkomne tilskudd til lag og foreninger.

Bussjåfør Leif Larsen kom med en skinnende hvit og ren buss for å kjøre utvalget rundt på Indre og Ytre Tasta tirsdag ettermiddag, før møtet i utvalget. Turen var lagt opp etter blant annet innspill fra innbyggerne, som har henvendt seg om ting som de ikke er helt fornøyde med.

Leif Larsen, bussjåfør, her på toppen av Tastarustå. I bakgrunnen til venstre: Tasta Senter.

Med på turen var, foruten bydelsutvalget og Tastavis, Leni Andreassen fra Byplankontoret i Stavanger, som kom med nye og interessante opplysninger om kommende planer mens sjåfør Leif manøvrerte bussen.

Bydelsutvalget noterte flittig under den snaue timen rundt i den voksende bydelen, blant annet ved Tastasjøen, Dusavikbasen, forbi Tasta skole og Tastarustå.

Her kommer det første selvbyggerfeltet på Tasta.

Fra møtet i bydelsutvalget:

Turid Haaland Wiersholm (Frp) og Vigdis Pettersen (V) ble gjenvalgt som ledere for TV-aksjonen (for henholdsvis Ytre og Indre Tasta).

Anders Steinbakk (Ap) ble stemt inn som nytt styremedlem i Eiganes og Tasta Frivilligsentral.

Utvalget etterlyser fremdrift i forhold til allerede vedtatt barnehage på Tastarustå til 100 barn.

Tilskuddsmidler våren 2013

Tasta bydelsutvalg har i 2013 til fordeling kr 479.000. Tirsdag kveld bevilget utvalget 151.000. Flere søkere fikk avslag fordi søknaden ble sendt for sent (etter 1. februar).

AU i bydelsutvalget vedtok etter møtet å støtte Tastaveden skole med 10.000 kroner i forbindelse med skolens 50-årsjubileum. Total støtte : 161.000. 

– Husk å søk i tide til høsten, fristen er 1. september. Vi må vite hva pengene det søkes om skal brukes til, fortell hvilken verdi det vil ha om vi gir støtte, og legg ved tall, sier leder av Tasta bydelsutvalg, May-Britt Ekstrøm.

Disse fikk tilskudd i vår:

Tastaveden skole: 10.000

Tasta historielag: kr 8.000 i støtte til historieverk om Hetland.

Vardenes skolekorps søker om kr 15.000 i støtte til ny fane og instrumenter.

Tasta menighet: kr 20.000 til ulike aktiviteter for barn og ungdom, i tillegg til ledertrening.

Tasta IL: 20.000 til drift og utvikling av Tasta UG12, et talentutviklingsprogram som er en videreføring av Tasta Talent.

Tasta speidergruppe: 10.000 til diverse utstyr i forbindelse med årets landsleir i Stavanger.

Vardeneset Idrettsforening: 5.000 i støtte til utstyr til innebandylag 1.-4.klasse; 2 stk keepersett, klubbjakker og turneringsutgifter.

Tasta Turn: 10.000 til diverse utstyr; minitrampoline, rockeringer og baller til barne- og ungdomspartiene.

Vardeneset Ballklubb: 20.000 til diverse utstyr og aktiviteter; høyttaleranlegg ute, drakter, baller og diverse utstyr, og videreutvikling av trenere og ledere.

Vardeneset menighet: 20.000.

Skipper Worse Tasta: 5.000 til åpne arrangementer fredager.

Hinna Håndball v/Hinna HU: 5.000 til Landsturneringen i Tromsø 2013.

Tastarustå skole ved OTUS: 10.000 i støtte til opplevelsesdag for elever i overgangen fra barne- til ungdomsskole.

Pensjonistkoret Sangbrødrene: 3.000 i støtte til egen trivsel og utgifter til konserter for eldre.

Etter møtet: Anders Hauge Steinbakk (t.v.), May-Britt Ekstrøm, Jan Terje Marcussen og Aina Hauge.