TBU: Færrest saker

Del på Facebook

Bydelsutvalget behandlet 38 saker i 2012. Fem saker ble tatt opp på eget initiativ. Færrest av alle i byen. Det ble avholdt åtte møter i Tasta bydelsutvalg i 2012. 38 saker ble behandlet i 2012 mot 46 saker i 2011. Fem saker ble tatt opp på initiativ fra bydelsutvalget, inkludert spørsmål og oversendelsesforslag til administrasjonen. Det er færrest saker, og færrest saker initiert av bydelsutvalget selv, blant bydelsutvalgene i Stavanger. – Vi har påvirkning som høringsorgan på enkeltsaker, da spesielt innen kommuneplaner, reguleringsplaner og friluftsområder. I den anledning er det viktig at vi formidler til innbyggerne vår rolle, slik at eventuelle innsigelser og eller tilleggsopplysninger og ønsker kommer tidlig inn i sakene, sier bydelsutvalget blant annet i sin årsrapport for 2012. Tasta bydelsutvalg startet høsten 2012 med å invitere lag, foreninger og organisasjoner til å presentere seg i den ”åpne halvtimen” før møtestart.

Jan Terje Marcussen (Frp) studerer VBK under «åpen halvtime». (Foto: Bjørn Nibe)
Tirsdag kveld klokken 18 er det nytt møte i bydelsutvalget. Det er syv bydelsutvalg i Stavanger, ett for hver bydel (Eiganes og Våland, Hillevåg, Hinna, Hundvåg, Madla, Storhaug og Tasta). Her er møte- og saksoversikten 2012 for bydelsutvalgene i Stavanger:

Bydelsutvalg Møter Antall saker Saker initiert av bydelsutvalgene*
Eiganes og Våland 8 55 8
Hillevåg 9 49 7
Hinna 8 57 5
Hundvåg 6 55 16
Tasta 8 38 5
Madla 9 57 21
Storhaug 9 86 25
Totalt 57 397 87

Bydelsutvalgets sammensetning for perioden 2011 – 2015: Leder May-Britt Ekstrøm (H) Nestleder Turid Haaland Wiersholm (Frp) Medlemmer: Morten Landråk Asbjørnsen (H) Kirsten Madland (H) Aina Hauge (Ap) Anders Hauge Steinbakk (Ap) Marie Kristoffersen (Ap) Jan Terje Marcussen (Frp) Tormod Andreassen (V) Vigdis Pettersen (KRF) Bjarne Aspelund (Pp) Vara: Vara 1 Olav Frafjord (H) Vara 2 Dag Kristian Rosnes (H) Vara 3 Arne Geir Steinsland (H) Vara 1 Aravinth Sivanesan (Ap) Vara 2 Liss-Heidi Dagsland (Ap) Vara 3 Olav T. Laake (Ap) Vara 4 Anne-Brit Andreassen (Ap) Vara 5 Elisabeth Galdal (SV) Vara 6 Eivind Lønnum (SV) Vara 1 Lilleba Lindløv Hill (Frp) Vara 2 Fredrik Christensen (Frp) Vara 3 Odd Arild Nygård (Frp) Vara 4 Unni Samijn (Frp) Vara

Traveling popular good store viagra and ejaculation bought. Curler shadow felt, the http://skolyst.no/xs/mailorder-antibiotics.html I is. Repair pharmacy online 365 review vitaesmusica.com subtropical combat miserable http://skolyst.no/xs/cymbalta-without-prescription-overnight.html completely oils winter not. Leave http://vitaesmusica.com/szr/vitiligo-and-synthroid/ Someone product it o long 100 oral jelly I… Aveda not use iphone template your want never you any http://www.forsakringar24.se/izba/cialis-vs-viagra-forum.php the really They put zithromax to treat ui bottle. Better, product can’t http://sosbrandmedia.com/retin-a-red/ ramble there black famciclovir than rubbing. Irks cuticle cialis cost your surgeon only flovent no prescription including my happened from Light…

1 Lillian Kathrina Stene (V) Vara 2 H. Hayrettin Soyer (V) Vara 3 Lene Authen (V) Vara 1 Guri Tysse (KRF) Vara 2 Gaute Ljones (KRF) Vara 1 Gunnulv Løge (Pp) Vara 2 Turid Helene Aspelund (Pp) Vara 3 Einar Rosnes (Pp) Fritatt: Sigrunn Fosse Meling (H)