Hvilken skole?

Del på Facebook

Skolesjef Eli Gundersen, rådgiver Stein Oksum, Svend Sanner, rektorer, lærere og mange foresatte er veldig engasjerte.

TO SJEFER: Skolesjef Eli Gundersen og rektor ved Tastarustå skole, Anne-Marthe N.Basso. Bak skimtes rektorene på Teinå og Tasta skole, som  er svært delaktig i prosessen. (Foto: Bjørn Nibe)

Forskrifter om skoletilhørighet sto på agendaen da de som vet mest om hva som skal skje med skolene i bydelen møttes foran ivrige foresatte på Tastarustå skole mandag kveld.

Nye grenser for skoletilhørighet skal vedtas endelig av bystyret i juni. Fra før er det vedtatt at Tastarustå skole blir ren ungdomsskole fra høsten 2014. Teinå blir ren barneskole.

Rektor Anne-Marthe N. Basso berloliget nok flere i sin innledning da hun sa at det som sto i byens største avis for noen dager siden slettes ikke kan trenge å bli utfallet av det som nå er en høring.

NYTT: Nye Skolegrenser og fritt skolevalg. Tasta blir mest berørt. Høringsfristen går ut 21. mars.

– Nå er vi her for å fortelle dere hvordan tingene ligger an nå, sa hun til alle fremmøtte.

Stein Oksum, tidligere rektor på Tastarustå, og skolesjef Gundersen orienterte så godt de kunne om hva som er status nå – og veien videre. Saken er ikke så lett å bli klok på, bedømt etter salens blikk og alle spørsmål under møtet.

– Det er flere prosjekter på gang på Tasta: at Tastarustå og Teinå skal skifte fra 1-10-skole og til ren barneskole, og at det blir nye inntaksområder, nye grenser. Fritt skolevalg gjelder ennå, sier skolesjef Gundersen.

– Fritt skolevalg gjelder ut 10. trinn, den rettigheten kan brukes når du vil. Dette er et forslag fra rådmannen, sier Stein Oksum.

Rådgiver Stein Oksum forklarer om hvordan de nye skolegrensene på Tasta kan bli.

– Vi er inne i en høringsprosess, og alle innspill blir tatt i mot. Det viktigste er hensynet til ungene, sier rektor ved Tastarustå skole, Anne-Marthe N.Basso.

– Skal jeg sende en seksåring 1,5 kilometer fra Tastasjøen og til Tasta skole? spurte en pappa i salen.

– Vi vet ikke helt hvordan grensene blir, var svaret fra skolesjefens kontor.

Et annet spørsmål, fra en litt usikker mor var:

– Hva med de som skal gå på Tasta skole, det virker som alt fokus er på de som skal begynne på Teinå.

– Kan vi få se hva dere sender videre av våre innspill, var det en pappa som spurte.

– Takk for godt innspill, alle innspill skal vi ta med oss videre i prosessen, var svaret fra et engasjert panel.

– Kom med innspill!

FAU-leder på Tastarustå skole, Siv Madland deltok aktiv under kvelden møte, og svarte på flere spørsmål fra foresatte.

Fra salen kom det spørsmål om kapasitet på skolene, hvordan forholde seg hvis flere søsken ønsker å gå på samme skole, avstander, og generelt hvordan alt nå blir.

– Et så godt oppmøte som i kveld vitner om stort engasjement. Jeg tror det det kommer en god løsning på plass i 2014. Det vil bli viktig med en god logikk i forhold til typografi og trafikksikkerhet, heller enn bare geografi i forhold til skolegrenser. Vi fikk flere gode innspill i kveld, og håper på flere, sier Madland.

Anne-Marthe N. Basso sa dette til Tastavis etter at de fleste hadde gått:

– Skolesjefen fortjener kredit for at hun og to andre fra hennes kontor kom til Tastarustå, det viser at hun vier oss i bydelen prioritet. Vi er i tett dialog med andre skoler i bydelen.

NYE TIDER: Anne-Marthe N.Basso forklarer. Til høyre: skolesjefens kontor. (Foto: Bjørn Nibe)

Om saken:

Bystyret vedtok i juni (sak 65/12 Plan for skolestruktur) at det skal utarbeides lokal inntaksforskrift for å ivareta elevtallsveksten mellom enkeltskoler i kommunen. Dette gjelder ni av Stavanger kommunes 43 grunnskoler. Tasta bydel er den bydelen som er mest berørt av den nye planen som blir endelig vedtatt i bystyret i juni.

Før bystyrets vedtak om nye skolegrenser skal en rekke instanser og personer uttale seg. Etter oppmøtet på Tastarustå skole mandag kveld, tyder mye på at det kommer mange innspill i høringen.

Forvaltningslovens § 37 krever at alle som berøres av forskriften skal gis anledning til å uttale seg før forskriften blir vedtatt.

Rådmannen sin innstilling om Tastarustå skole er at elevene på Tastarustå, som i 2014 skal begynne i, 3., 4., 5,. 6., og 7. skal få velge om de vil starte på Tasta eller Teinå skole.