Vellykket verksted

Del på Facebook

Det kom mange gode innspill til den nye kommuneplanen fra Tasta tirsdag kveld. Et trettitalls innbyggere stilte.

Bra oppmøte og godt engasjement på kveldens miniverksted på Tasta.

Innbyggere i alle Stavangers syv bydeler deltar i disse dager på miniverksteder for å komme med innspill til politikerne, som skal vedta ny kommuneplan, Stavangers strategiske og langsiktige plan for samfunnsutvikling og arealbruk for 2014-2025.

Et trettitalls personer sa sin mening om hva fra vår bydel som bør prioriteres i den nye kommuneplanen.

På Tasta bydelshus mandag ble deltagerne delt inn i grupper for å svare på følgende spørsmål:

Hva er gode kvaliteter ved Tasta bydel som vi må ta vare på? Hva kan bli bedre?

Kommunen vil vite hvilke kvaliteter og utfordringer Tasta har.

Etter en drøy time presenterte de ulike gruppene hva de hadde kommet frem til rundt sine bord. Oppsummeringen viser at Tasta har en rekke kvaliteter, og samtidig mange utfordringer.

Konsekvensene av E39-utbyggingen vil føre til store utfordringer, rett ved et stort friområde. Den store, pågående utbyggingen i bydelen, med nær 1000 nye boliger og nytt kjøpesenter, gir blant annet trafikale utfordringer.

Bydelspoliti, bedre busstilbud, flere barnehageplasser og ny skatepark var noen av ønskene som kom opp under kveldens møte.

De viktigste innspillene fra Tasta blir tatt med videre når politikerne skal vedta ny kommuneplan.

Flere av møtegruppene tok opp boligutbygging på Austre Åmøy som noe som bør komme på plass, under kveldens seanse.

PRIORITET: Noe av det Austre Åmøy ønsker.

Nettopp Austre Åmøy var mange nok til å samle seg rundt et eget bord. De skrev utbygging som første prioritet, og spurte en representant fra kommunen:

– Blir vi hørt? Er det politikerne som bestemmer?

Politikerne i Stavanger kommune vedtok i gjeldende kommuneplan at det skal bygges ut i liten skala på Austre Åmøy. Fylkesmannen og miljøverndepartementet har stoppet planene.

Ny kommuneplan vedtas 2014

Leder av Tasta bydelsutvalg, May-Britt Ekstrøm er fornøyd etter møtet.

– Det er flott at folk kommer, viser engasjement og sier sin mening, det er en unik mulighet til å komme med forslag så tidlig i prosessen med ny kommuneplan, sier Ekstrøm.

Leni Andreassen, arkitekt og byplanlegger i kommunen, ledet kveldens verksted.

– Jeg synes de som deltok på møtet var flinke og positive, det er også greit å vite at de er fornøyde med flere ting, sier Andreassen.

Framdriftsplanen for kommuneplanprosessen viser at planprogrammet fastsettes før sommeren 2013. Ny kommuneplan legges ut på høring vinteren 2014.

Ny plan forventes klar for endelig vedtak høsten 2014.

HER kan du sende inn synspunkter og innspill til kommunen i forbindelse med høring av planprogram for ny kommuneplan.