Hva mener DU?

Er du engasjert i bydelen, møt opp og si din mening mandag. Foto: Bjørn Nibe.
Del på Facebook

Hvordan skal Tasta og Stavanger være i fremtiden? Du er invitert til Miniverksted på Tasta bydelshus mandag for å påvirke Stavanger og Tastas utvikling.

Stavanger skal se 16 år fram i tid og dine synspunkter blir viktige innspill i arbeidet med revisjonen av den neste kommuneplanen (2014-2029).

Kommuneplanen er Stavangers strategiske og langsiktige plan for for samfunnsutvikling og arealbruk.. I denne anledning er alle innbyggere i Stavanger invitert til å si sin mening.

Mandag 21. januar fra klokken 17 er du velkommen til å komme med dine synspunkter. Da leder representanter fra kommunen og Tasta bydelsutvalg et miniverksted der alle får sippe til med sine synspunkter.

Innbyggerne på Tasta er invitert til å si sin mening. Foto: Bjørn Nibe.
Leder i Tasta bydelsutvalg, May-Britt Ekstrøm. Foto: Bjørn Nibe.

Hva er du opptatt av? Hvilke kvaliteter bør bydelen ta vare på, og hva ville du hatt annerledes?

– Nå har Tastabuen sjansen til å påvirke. Kom og si din mening om hvordan kommuneplanen de neste årene bør se ut, spesielt i forhold til din egen bydel. Din mening er viktig og det er bra at innbyggerne tas med så tidlig i prosessen, sier leder i Tasta bydelsutvalg, May-Britt Ekstrøm.

Det sentrale spørsmålet i planarbeidet vil være hvordan Stavanger kommune kan vokse innenfor de rammene vi har, og møte befolkningsutviklingen i denne tidshorisonten. Boligbygging, byomforming, forebygging og folkehelse er derfor utpekt som viktige plantema.

– Bli med å påvirke!

For kommuneplanens langsikte mål ”En god by å bo i” skal det også gjennomføres større utredninger innen transportsystem og senterstruktur i tillegg til boligpolitikk og byomforming. Man vurderer ulike virkemidler for blant annet å stimulere boligproduksjonen. Tetthet, byggehøyder, bebyggelsesstruktur og bokvalitet sees i sammenheng, samt en videreutvikling av grønnstrukturen.

Kommuneplansjef Gunn Jorunn Aasland eller prosjektleder for kommuneplanen, Tor Brynjar Welander, samt andre representanter fra kommunen vil være til stede på bydelshuset mandag 21. januar. De vil lede de som kommer gjennom en timelang prosess der alle synspunkter vil bli hørt.

– Du som bor i bydelen vet hvorfor du trives og hva som fungerer bra. Stavanger skal se 16 år fram i tid og akkurat nå ønsker vi dine synspunkter som innspill til arbeidet med kommuneplanen, sier kommuneplansjef Gunn Jorunn Aasland.

– Vi ønsker å ta temperaturen på byen vår og få et øyeblikksbilde fra våre syv bydeler som viser hvilke kvaliteter og utfordringer folk er opptatt av. Dette er tidlig i arbeidet og det er nå mulighetene for å påvirke er størst, sier prosjektleder Tor Brynjar Welander.

Etter det Tastavis kjenner til, var det godt oppmøte og mange gode innspill fra innbyggerne i  henholdsvis Eiganes og Våland og Madla bydeler, da de hadde sine miniverksteder tidligere denne uken.

Miniverkstedet på Tasta starter klokken 17 mandag.

RIVENDE UTVIKLING: Slik så Ytte Tasta ut fra fly i 2008, før Tasta Idrettsparks kunstgress kom, og før utbyggingen av Tastarustå.