NorSea AS tildelt stor kontrakt om levering av basetjenester til Total E&P Norge

Fra venstre: Martin Tiffen, administrerende direktør Total E&P Norge, Rune Veenstra, administrerende direktør NorSea AS. FOTO: Morten Berentsen.
Del på Facebook

NorSea AS skal levere basetjenester i forbindelse med Martin Linge-utbyggingen.

Verdi på om lag 400 millioner kroner.

Fra venstre: Martin Tiffen, administrerende direktør Total E&P Norge, Rune Veenstra, administrerende direktør NorSea AS. FOTO: Morten Berentsen.

NorSea skal gjennom kontrakten, som har en varighet på åtte år og åtte årlige opsjoner, levere basetjenester i forbindelse med prosjektutvikling og operasjon av Martin Linge-feltet, samt til generell letevirksomhet operert av Total.

– Tildelingen av kontrakten er av stor betydning for oss og vi ser fram til et godt samarbeid. I forbindelse med kontrakten starter vi allerede neste år byggingen av et nytt skreddersydd terminalbygg for å imøtekomme Totals behov, sier Rune Veenstra, administrerende direktør i NorSea i en pressemelding.

Martin Linge-kontrakten omfatter blant annet forsyningsbasetjenester som lasting og lossing, interntransport, lagerbygg, uteareal for lagring, personell og trucker, samt installering og drifting av RFID (Radio Frekvens Identifikasjon)-teknologi i forbindelse med sporing av kritisk bore- og driftsutstyr.

I avtalen ligger også tilleggsopsjoner på blant annet levering av marin gassolje (MGO) og flytende naturgass (LNG) samt bruk av andre baser i NorSea Group systemet. Gruppen opererer, gjennom sine eierinteresser, ni forsyningsbaser langs norskekysten.

Kontrakten har oppstart 1. juli 2013.

Om Martin Linge-utbyggingen

Martin Linge er en ny feltutbygging i Nordsjøen. Feltet inneholder gass/kondensat og olje, og funnet ble opprinnelig gjort for over 30 år siden. Rettighetshavere er Total E&P Norge (operatør) med 51 %, Petoro 30 % og Statoil 19 %.

Fakta om feltet

Ligger i Nordsjøen, 42 kilometer vest for Oseberg og 180 kilometer vest for Bergen.

Vanndybde 115 meter. Antatte reserver er 190 millioner oljeekvivalenter.

Planlagt produksjonsstart er fjerde kvartal i 2016.

NorSea AS er et 100 % eid datterselskap av NorSea Group. Selskapet har ca. 230 ansatte og en årlig omsetning på ca. NOK 500 millioner. NorSea AS driver logistikksenter og forsyningsbaser i Tananger og Dusavik.

NorSea Group AS er et privateid selskap grunnlagt i 1965. Selskapet er ledende leverandør av basetjenester og integrerte logistikkløsninger til olje- og gassindustrien i Norge. Gruppen har en årlig omsetning på rundt NOK 2,5 milliarder.

NorSea Group AS har hovedkontor i Tananger utenfor Stavanger, og har eierinteresser i ni forsyningsbaser langs norskekysten. Gruppen er i tillegg en aktiv pådriver for videreutviklingen av Risavika som regionens viktigste logistikknutepunkt. Selskapets hovedaksjonærer er Wilh. Wilhelmsen Holding Invest AS, Eidesvik Eiendomsinvest AS og Simon Møkster Eiendom AS.