Jubileer i Tasta kirke

Sokneprest Svein Magne Lura med det spesielle, gamle sølvkorset.
Del på Facebook

Kirkeringene 50 år. Tasta kirke 35 år.

Sokneprest Svein Magne Lura med det spesielle, gamle sølvkorset.

Tasta tilhørte Hetland kommune frem til 1965. Bydelens innbyggere tilhørte Hetland prosti og gikk i Hetland kirke på Storhaug. Tasta kirke ble til etter en langvarig og innbringende innsamlingsaksjon blant annet av Tastas kirkeringer.

Mange nåværende og tidligere medlemmer av kirkeringene var til stede i kirken jubileumsdagen. De fikk alle hver sin røde rose av tiåringene i ”Give me 5” og applaus fra et fullsatt kirkerom.

Økonomiske støttespillere

Marit Vik og dagens hovedleder, Lise-Jorunn Malde, fortalte litt av kirkeringenes 50-årige historie.

Leder av Menighetsrådet, Sissel Gjøvikli, mangeårig, tidligere hovedleder i Kirkeringene, Marit Vik og dagens hovedleder, Lise-Jorunn Malde, fortalte litt av kirkeringenes 50-årige historie.

– Kirkeringene er menighetens økonomiske støttespillere. De bidrar med kirkeskyss og på kirkekaffen. Før, under og etter familiebasaren og julemessen er de svært aktive. Før var det så mange som 11 kirkeringer, nå er det fire, forteller Gjøvikli, Vik og Malde.

– Vi ønsker å utvide kirkerommet mot øst, og bygge ut ved inngangspartiet. Økt tilflytting til bydelen og mange aktiviteter i kirken gjør at vi trenger en større kirke, legger menighetsrådsleder Gjøvikli til.

Engasjert sokneprest

Tasta Barnegospel, deltagerne under Lys Våken natt til søndag, og dåpsbarnet Jonas Pedersen Bode med familie var med på å kaste glans over festgudstjenesten.

Sokneprest Svein Magne Lura holdt en engasjert preken.

– Hvor bor Gud, spurte soknepresten mens han holdt opp et stort adresseskilt der det sto ” Fagerstølveien 9 B”.

– Det er viktig å holde Guds tempel rent. Her tror jeg flere har blitt helbredet eller hjulpet med plager i livet, sa Lura. Han tok frem både en støvklut en krykke for å symbolisere det.

Sølvkors

Soknepresten hentet frem et kors i sølv og holdt det opp foran menigheten.

– Dette korset er mange år gammelt. Flere kvinner i Kirkeringene samlet gjennom mange år inn penger sånn at de kunne kjøpe korset. En av dem er her i dag, den eneste gjenlevende av dem. Hun heter Eli Hovda.

Hovda fikk applaus fra de flere hundre i kirkerommet da hun reiste seg. Hun fikk også en rød rose fra tiåringene i ”Give me 5”. Det fikk også en god del andre, nåværende og tidligere medlemmer i Kirkeringene, til langvarig applaus mens rosene ble delt ut.

Alle nåværende og tidligere medlemmer i kirkeringene fikk røde roser.

Hovda har piggdekk

Under kirkekaffen i en festpyntet kirkestue ble det servert kake, kaffe og saft. Eli Hovda var der også.

– Sølvkorset, hvor lenge holdt dere på å samle penger til det?

– Det gjorde vi sikkert i 15 år. Korset var i Hetland kirke på utlån til vårt kirkebygg på Tasta sto ferdig i 1977, forteller Hovda.

Nylig fikk hun av sin lege tillatelse til å kjøre bil i ett år til. Hun kan dermed fortsette å kjøre eldre mennesker til og fra kirken.

– Jeg har piggdekk, så jeg kan kjøre alle veier, sier Hova med et bredt smil.

Hun fyller 100 år mai neste år.